180705 ukrainaWojewództwo Podkarpackie od kilku lat angażuje się w realizację zadań na rzecz krajów rozwijających się, w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Podejmowanie działań ukierunkowanych na ograniczanie ubóstwa, jest ważnym gestem solidarności naszego kraju, który jeszcze kilka lat temu sam był beneficjentem takiej pomocy.

Samorząd Województwa Podkarpackiego, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, od 2016 r. realizuje przedsięwzięcia w ramach Polskiej pomocy rozwojowej w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na Ukrainie. Tegoroczny projekt pn. „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim”, ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Obwodzie Iwano-Frankiwskim poprzez zwiększenie efektywności działań służb ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych oraz akcji ratunkowych w górach.

Realizacja projektu rozpoczęła się końcem czerwca tego roku. Pierwszym działaniem była organizacja dla 18 ratowników z Obwodu Iwano-Frankiwskiego szkolenia z ratownictwa technicznego drogowego i szynowego. Podczas tygodniowego kursu ukraińscy ratownicy zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzenia działań, przygotowywania sprzętu wykorzystywanego w działaniach, pracowania z odpowiednim sprzętem, wykonywania stabilizacji pojazdów, dobierania metod i technik uwalniania poszkodowanych, wykonywania dostępu do uwięzionych poszkodowanych, a także ewakuowania uwięzionych poszkodowanych. Szkolenie zostało przygotowane wspólnie z krajowym partnerem projektu, tj. Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Kolejne etapy projektu zakładają organizację szkolenia dla ukraińskich ratowników górskich z zakresu ratownictwa medycznego oraz doposażenie służby ds. sytuacji nadzwyczajnych z Obwodu Iwano-Frankiwskiego w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczych.

 polska

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Tekst: Justyna Dec UMWP

Fot. Justyna Dec UMWP, st. str. Wojciech Cierpisz, KW PSP Rzeszów; Ośrodek Szkolenia PSP w Nisku