logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 19 01

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

180618 zakrpacieReforma samorządowa na Ukrainie oraz współpraca między regionami - to główne tematy rozmów przedstawicieli Obwodu Zakarpackiego z władzami Województwa Podkarpackiego.

Stronie podkarpackiej przewodniczył marszałek Władysław Ortyl, natomiast delegację ukraińską reprezentował Wiktor Mikulin – Zastępca Przewodniczącego Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej. 

Dyskutowano m.in. o reformie samorządowej na Ukrainie, szeroko pojętej współpracy międzyregionalnej oraz o szansach płynących z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina oraz z projektów pomocowych.

W spotkaniu uczestniczyli również: Alicja Wosik, kierownik  Biura Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie  oraz Krzysztof Szczurek - Naczelnik Bieszczadzkiej Grupy GOPR

W grudniu ubiegłego roku na Zakarpaciu, marszałek Władysław Ortyl spotkał się z Przewodniczącym Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej Giennadijem Moskalem oraz z Przewodniczącym Zakarpackiej Rady Obwodowej Mychajło Riwisem. Podczas wspomnianego spotkania obie strony wyraziły chęć intensyfikacji współpracy międzyregionalnej oraz jej sformalizowania.

W styczniu br. na zaproszenie zakarpackich władz, delegacja z województwa podkarpackiego wraz z przedsiębiorcami reprezentowała region podczas międzynarodowego Festiwalu Wasilija w Użhorodzie.


Justyna Róg 
Kancelaria Zarządu