180216 ukrainaPolska przykłada ogromną wagę do budowania jedności europejskiej, poprzez wzmacnianie polsko-ukraińskich kontaktów regionalnych. W tym kontekście chciałabym wskazać na wprowadzenie w 2017 roku ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy podróżujących do strefy Schengen oraz wejście w życie umowy stowarzyszeniowej. Jako polski rząd niezmiennie wyrażamy poparcie dla integracji Ukrainy ze strukturami euroatlantyckimi oraz Unią Europejską. Ogromnym kapitałem, który należy rozwijać i wykorzystywać jest sieć partnerstw i kontaktów między władzami lokalnymi i regionalnymi naszych państw - mówiła w Rzeszowie Renata Szczęch, podsekretarz stanu w MSWiA, przewodnicząca polskiej części Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej.

Tymi słowami otworzyła XIV posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej, które przez dwa dni odbywa się w Rzeszowie.

Dziękuję za to, że Rada może obradować na Podkarpaciu w sali naszego regionalnego parlamentu, gdzie zapadają decyzje ważne dla Podkarpacia i jego mieszkańców. Cieszymy się, że mamy kolejną okazję do współpracy. Pokazanie naszych doświadczeń, miejsca, w którym jesteśmy oraz przybliżenie sposobu pracy Samorządu Województwa Podkarpackiego jest takim wkładem w rozwój demokracji na Ukrainie. Wiemy, że nasi sąsiedzi podejmują działania związane z decentralizacją struktur państwa, że samorząd też na Ukrainie znajduje swoje miejsce, a w przyszłości pewnie i większą rolę. To dobrze, aby decyzje które dotyczą mieszkańców zapadały jak najbliżej obywateli, bo na miejscu lepiej widać, co jest ważne dla mieszkańców, niż z Warszawy czy Kijowa – mówił podczas posiedzenia Rady Koordynacyjnej marszałek Władysław Ortyl.

Przedstawiciele rządów, dyplomaci, marszałkowie województw, ukraińscy parlamentarzyści, wysocy urzędnicy ministerstw Polski i Ukrainy, przedstawiciele służb mundurowych i wielu instytucji z obu krajów uczestniczyli w XIV posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej.

Głównym przesłaniem obrad rady była potrzeba budowania jedności europejskiej poprzez wzmacnianie polsko-ukraińskich kontaktów regionalnych w wielu aspektach.  

Jest rzeczą oczywistą, że właśnie województwa przygraniczne zainteresowane są w największym zakresie intensywną współpracą na wielu płaszczyznach i wymiarach. Współpraca dotyczy organów administracji rządowej, samorządowej, ale przed wszystkim obywateli naszych krajów, którzy intensywnie prowadzą działania, zacieśniając współpracę na wielu płaszczyznach gospodarczych, społecznych i międzyludzkich. Prowadzimy bardzo intensywne działania, zmierzające do ułatwienia relacji, choć oczywiście jesteśmy świadomi trudności na tej drodze – mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

 

Wyrażamy gotowość dalszego wspierania Ukrainy w procesie reform, zarówno w formie doradztwa polskich ekspertów, jak i szkoleń dla urzędników ukraińskich. Pozytywnie oceniając reformę decentralizacyjną, chcemy dalej rozwijania sieci partnerstw między jednostkami samorządu terytorialnego z Polski i organami władz szczebla lokalnego i regionalnego na Ukrainie, szczególnie nowo utworzonych połączonych gromad – podkreślała Renata Szczęch, podsekretarz stanu w MSWiA, przewodnicząca polskiej części Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart mówiła o współpracy transgranicznej oraz o tym, że najprawdopodobniej jeszcze w tym roku ruszą prace przy budowie przejścia granicznego Malhowice -Niżankowice.  

Jesteśmy wdzięczni Polakom za wsparcie starań Ukrainy w naszych dążeniach do umowy stowarzyszeniowej i możliwości ruchu bezwizowego dla naszych obywateli. Jesteśmy teraz na etapie procesu decentralizacji państwa, tworzenia samorządu, chcemy wzorować się na standardach europejskich i chętnie będziemy korzystać z doświadczeń, jakie w tym zakresie ma Polska - mówił w Rzeszowie Wiaczesław Nehoda, Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy, który pełni funkcję przewodniczącego ukraińskiej części rady. Widzimy, że zwiększyły się nasze lokalne możliwości finansowe, to daje nam nowe szanse współpracy gospodarczej. Bardzo dziękujemy naszym polskim partnerom za pomoc, szczególnie w reformie samorządu lokalnego. Polska ma w tym zakresie poważne sukcesy. Chętnie korzystamy z waszych doświadczeń - dodał minister Wiaczesław Nehoda.

Podczas posiedzenia w Rzeszowie członkowie rady podsumowali dotychczasową działalność Komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń oraz Komisji ds. planowania przestrzennego. Dyskutowano na temat Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W czasie bloku poświęconego kwestiom granic debatowano na temat rozbudowy przejść granicznych, infrastruktury transportowej na pograniczu oraz współpracy służb zajmujących się ochroną granic. Podkreślono także sukcesy funkcjonującej przy Radzie Komisji ds. współpracy terytorialnej.

Samorządy, instytucje kultury, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe z Podkarpacia od lat współpracują z partnerami z Ukrainy w obszarze gospodarki, turystyki, edukacji, kultury, nauki oraz innych. Przykładem takiej współpracy mogą być między innymi projekty wspólnie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, misje gospodarcze dla przedsiębiorców z Podkarpacia i obwodów ukraińskich, szkolenia organizowane przez GOPR dla ratowników z obwodu lwowskiego. Niebagatelne znaczenie ma dla rozwoju wzajemnych stosunków udział w organizowanych po obu stronach granicy wydarzeniach gospodarczych, targowych, szkoleniach, warsztatach.

Już w marcu w CWK G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce odbędzie się kolejne - XI Forum Europa – Ukraina, które służy budowaniu gospodarczych relacji z sąsiadem ze Wschodu.

 Aleksandra Gorzelak-Nieduży

Fot.Michał Mielniczuk

Biuro prasowe UMWP