Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Aktualności

Współpraca polsko-słowacka

|
Michał Mielniczuk

171214 sloMarszałek Władysław Ortyl uczestniczył w XXII posiedzeniu Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, które odbyło się na Słowacji w Tatrzańskiej Łomnicy w dniach 12-13 grudnia. Posiedzeniu - wspólnie z Renatą Szczęch, podsekretarzem stanu w MSWiA RP – przewodniczył Rudolf Urbanovič, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Słowacji.

 

Minister Szczęch w wystąpieniu otwierającym podkreśliła rolę Komisji Międzyrządowej oraz działających w  jej ramach grup roboczych w rozwoju stosunków polsko-słowackich.

- Intensyfikacja tych relacji jest zauważalna szczególnie o obszarze połączeń komunikacyjnych – powiedziała wiceminister Renata Szczęch.

Marszałek Władysław Ortyl, który jest współprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej Samorządu Terytorialnego, przedstawił jej prace i działalność podczas przedmiotowego posiedzenia. Ostatnie spotkanie Grupy miało miejsce w Preszowie w dniu 26 kwietnia 2017 r. W swojej wypowiedzi Marszałek Ortyl skoncentrował się m.in. na działaniach podejmowanych przez województwo podkarpackie w celu popularyzowania Strategii Karpackiej. Przedstawił również plan dotyczący budowy drogi ekspresowej S-19 na Podkarpaciu, będącej częścią międzynarodowego szlaku transporotowego VIA CARPATIA. Władysław Ortyl mówił ponadto o połączeniach kolejowych w relacji Rzeszów – Medzilaborce – Rzeszów, które realizowane były od 1 lipca do 3 września 2017 r. (w soboty i niedziele), natomiast połączenia w relacji Medzilaborce – Sanok – Medzilaborce realizowane były w okresie od 1 lipca do 2 września br. (w soboty). Marszałek podkreślił ich wymiar turystyczny. Województwo Podkarpackie założyło w przyszłym rozkładzie jazdy na 2018 rok kursy pociągów do Medzilaborce według kształtu, jaki realizowany był w roku bieżącym. Województwo Podkarpackie pismem z dnia 1 września tego roku zwróciło się ponadto do Ministra Słowacji ds. Transportu o zgodę na rozszerzenie kursowania pociągów Sanok – Medzilaborce – Sanok również w niedziele oraz kursowanie pociągów przez cały wrzesień.

Pobyt w Tatrzańskiej Łomnicy był także okazją do spotkania marszałka Ortyla z nowo wybranym Predsedą Kraju Preszowskiego Milanem Majerským. Podczas kurtuazyjnego spotkania podsumowano wieloletnią współpracę Podkarpacia i Kraju Preszowskiego oraz określono priorytetowe przedsięwzięcia na najbliższe lata.

Piotr Kwaśniak

Kancelaria Zarządu