Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Aktualności

Podkarpacie przekazało koordynację Domu Polski Wschodniej

|
Michał Mielniczuk

171211 dpw

 

 

 

 

 

 

 

Województwo Podkarpackie przekazało przewodnictwo w Domu Polski Wschodniej. Uroczystość w przedstawicielstwie regionów w Brukseli tradycyjnie odbywa się w przedświątecznym okresie, gromadząc delegacje z pięciu wschodnich regionów, dyplomatów, pracowników struktur unijnych oraz reprezentantów stowarzyszeń polonijnych. Współorganizatorem spotkania był Ambasador RP w Królestwie Belgii – Artur Orzechowski.   

Symbolicznego przekazania przewodnictwa w DPW, na ręce marszałka Podlasia - Jerzego Leszczyńskiego dokonał wicemarszałek Bogdan Romaniuk. Przedstawiciel podkarpackiego samorządu podsumował także rok aktywności regionów w Brukseli. Niezwykle ważna z punktu widzenia wschodnich województw była konferencja poświęcona Programowi Rozwój Polski Wschodniej oraz wizji polityki spójności po 2020 r, na której istotę zwracał uwagę wicemarszałek Romaniuk.

- Co roku podejmujemy ambitne plany dot. reprezentacji naszych regionów, naszych spraw na płaszczyźnie Parlamentu Europejskiego. W tym roku obyła się niezwykle ważna konferencja poświęcona przyszłości programu „Rozwój Polski Wschodniej”. Jej tematyka dotyczyła dotychczasowych działań w ramach programu, jego efektów oraz przyszłości po 2020 r. – mówił wicemarszałek.

Jedną z wyróżniających się imprez organizowanych wspólnie w Brukseli, był wrześniowy „Polish Run”, który zgromadził na starcie pokaźną grupę Polaków mieszkających w Belgii. Walor promocyjny tego przedsięwzięcia podkreślał Edgar Szewczyk – przedstawiciel Województwa Podkarpackiego w Brukseli.

- Kładziemy nacisk na to aby promować biznes - małych i średnich przedsiębiorców, kładziemy nacisk na promocję kultury oraz walorów turystycznych naszych regionów. To wszystko umieściliśmy we wspólnym planie działań. Jednym z nich był „polski bieg”. Wzięło w nim udział kilkuset uczestników. Była to bardzo ważna impreza promująca polskie regiony, która wpisała się w europejski tydzień sportu. Takie rzeczy warto robić – bo wizerunkowo zyskujemy na tym wszyscy – mówił Edgar Szewczyk.

Wicemarszałek Romaniuk przekazując koordynację działań Domu Polski Wschodniej, złożył  marszałkowi Leszczyńskiemu życzenia.

- W imieniu marszałka Ortyla i własnym, pragnę życzyć marszałkowi Leszczyńskiemu, skutecznego zabiegania o sprawy naszych regionów. Wiemy, że tych problemów jest bardzo dużo. Wiemy, że wymagają wytężonej pracy i często trudnych negocjacji z Komisją Europejską. Moment, w którym dyskutuje się o kontynuacji polityki spójności oraz kontynuacji programu „Polska Wschodnia”, jest niezwykle istotny dla naszych województw. Myślę, że marszałek Leszczyński, czego mu serdecznie życzę będzie dobrym przedstawicielem tych pięciu regionów – zakończył Bogdan Romaniuk.  

Od lat „wigilijne spotkanie” w Domu Polski Wschodniej jest pierwszym akcentem nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Stanowi niezwykłą okazję do tego, aby zaprezentować goszczącym w DPW obcokrajowcom, świąteczne zwyczaje i regionalne potrawy charakterystyczne dla Polski, zwłaszcza jej wschodnich regionów.

Michał Mielniczuk
fot. M.Mielniczuk
wideo: Tomasz Leyko