171019 minsk17 projektów dotyczących wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, otrzyma dofinansowanie ze środków Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Kolejne 64 znalazły się na liście rezerwowej. To wyniki posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się w tym tygodniu w Mińsku na Białorusi. Spotkaniu przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Wziął w nim również udział marszałek Władysław Ortyl.

- Szczęśliwa siedemnastka otrzyma łącznie 33,2 mln euro wsparcia. To przedsięwzięcia wybrane spośród 146, których projektodawcy złożyli pełną dokumentację projektową w drugim etapie konkursu. Bardzo mnie cieszy duża popularność programu Polska-Białoruś-Ukraina, mimo jego ograniczonego budżetu. Dziś wybraliśmy 17 najciekawszych propozycji – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Wybrano 5 projektów polsko-białoruskich, 10 polsko-ukraińskich oraz dwa projekty trójstronne. Dotyczą one promocji lokalnej kultury i historii oraz promocji i ochrony dziedzictwa naturalnego. Zaplanowane działania obejmą swym zakresem 26 obiektów kultury i historii oraz 28 dziedzictwa naturalnego. W każdym ze zwycięskich projektów uczestniczą podmioty z polskich województw – w tym z podkarpackiego, a także z mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.

Z województwa podkarpackiego wybrane zostały następujące wnioski:

• Dom Macierzysty Zgromadzenia Św. Michała Archanioła – „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza”, dofinansowanie: 2 360 980,85 euro

• Fundacja Ukraiński Dom w Przemyślu – „SCENA GALICYJSKA –NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Domu Polskiego we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu”, dofinansowanie: 2 300 501,61 euro

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia - „ŚWIAT KARPACKICH ROZET - DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT”, dofinansowanie: 1 399 134,45 euro

• Gmina Zagórz „Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska), dofinansowanie: 2 220 450,17 euro

• Gmina Solina – „Ochrona wód Jeziora Solińskiego i wód leczniczych kurortu Schidnica – wspólne wyzwanie i szansa zachowania i wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego”, dofinansowanie: 1 700 120,91 euro

Łączna liczba partnerów z poszczególnych państw oraz dofinansowanie jakie otrzymali na 17 projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego i naturalnego, kształtuje się następująco:

Ukraina: 21 partnerów - 9,08 mln euro dofinansowania

Białoruś: 9 partnerów - 6,5 mln euro dofinansowania

Polska: 24 partnerów - 17,67 mln euro dofinansowania

Najlepsze wyniki w prowadzonym naborze wśród województw z Polski osiągnęło województwo Podkarpackie. Siedmiu partnerów z Podkarpacia biorących udział w naborze, otrzymało na swoje projekty łącznie 5,60 mln euro. Szczegółowo przedstawia to poniższe zestawienie:

- Podkarpackie: 7 partnerów/5,60 mln euro dofinansowania
- Lubelskie: 7 partnerów /5,04 mln euro dofinansowania
- Podlaskie: 5 partnerów/4,24 mln euro dofinansowania
- mazowieckie: 5 partnerów/2,79 mln euro dofinansowania

Adam Hamryszczak poinformował również, że Komitet Monitorujący podjął decyzję o przesunięciu ponad 6 mln euro z innych działań programu na przedsięwzięcia z zakresu dziedzictwa.

W grudniu planowane są wybory kolejnych projektów, tym razem z dziedziny „dostępność i granice”, a w marcu 2018 r. dotyczących bezpieczeństwa. Równolegle trwają prace nad jak najszybszym uruchomieniem pozakonkursowych dużych projektów infrastrukturalnych. Cztery z nich będą realizowane przez polskich partnerów wiodących. W drugiej połowie przyszłego roku w obszarze dziedzictwo, uruchomiony zostanie nabór na mikroprojekty. Takie informacje przekazał na spotkaniu wiceminister Adam Hamryszczak.

W posiedzeniu Komitetu Monitorującego wzięła także udział Maria Michur-Ziemba zastępca dyr. w Dep. Promocji i Współpracy Gospodarczej.

Monika Konopka
Biuro Prasowe UMWP