Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Aktualności

Pierwsza wizyta Rafała Wolskiego Konsula Generalnego RP we Lwowie w Województwie Podkarpackim.

|
Michał Mielniczuk

170519 konsulKonsul Generalny RP we Lwowie Rafał Wolski pełni swoją funkcję od 8 kwietnia br. Spotkanie, które odbyło się 16 maja, było pierwszą wizytą konsula w naszym regionie. W rozmowach, oprócz Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, uczestniczyła także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Spotkanie było okazją do omówienia kwestii związanych z rozwojem polsko-ukraińskich stosunków na szczeblu samorządowym. Konsul podziękował Marszałkowi za zaangażowanie na rzecz rozwoju współpracy z partnerami ukraińskimi, jak również z uznaniem odniósł się do realizowanego przez Województwo Podkarpackie projektu pn. „Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Polskiej pomocy rozwojowej 2017. Rozmawiano także o wielu obecnych i przyszłych inicjatywach, takich jak: realizacja protokołu wykonawczego na 2017 r. do porozumienia o współpracy z Obwodem Lwowskim, Festiwal Partnerstwa we Lwowie oraz XI Polsko-Ukraińsko-Krymskotatarsko-Żydowskie Seminarium Młodzieży ARKA. Jako przyszłe kierunki współdziałania określono natomiast intensyfikację działań na rzecz podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim i Obwodem Zakarpackim. Marszałek podjął także temat planowanego wsparcia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego budowy Domu Polskiego we Lwowie, który będzie ośrodkiem kultury, nauki, promocji języka polskiego 

i polskich tradycji dla Polonii i Polaków zamieszkujących Zachodnią Ukrainę. Na zakończenie, Marszałek zaprosił Konsula na XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, który odbędzie się w Województwie Podkarpackim, w dniach 19-29 lipca br.