170512 komitetNajważniejszym punktem majowej sesji komitetu regionów była debata z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej  Jyrki Katainenem, komisarzem do spraw zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności. Głos w imieniu Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów zabrał marszałek Władysław Ortyl, opowiadając się za wzmocnieniem lokalności w polityce europejskiej.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainenem podczas posiedzenia wyraził nadzieję, że Komitet Regionów będzie uczestniczył w procesie rozważań nad przyszłością wspólnoty oraz, że wnioski z debaty będą słyszalne wśród obywateli UE. Zwrócił się także do członków KR, licząc na ich wsparcie w pracy na rzecz odzyskania zaufania obywateli państw Unii, przed wyborami w 2019 r.

- Jako reprezentanci regionalnych władz, odgrywacie kluczową rolę w łączeniu oczekiwań ludzi wobec Europy, a tym co Europa może zaproponować. Mam nadzieję, że usłyszę dzisiaj jakie macie państwo pomysły na rozwój naszej Unii – mówił Jyrki Katainenem.

Podczas 123 sesji plenarnej KR, głos zabrał marszałek Władysław Ortyl. Mówił o konieczności  decentralizacji i przyznania możliwości podejmowania decyzji, szczeblom władzy najbliższej obywatelom. Kompetencje Unii Europejskiej powinny ograniczać się do dziedzin, w których dzięki jej zaangażowaniu osiągana jest wartość dodana. Marszałek zdał także relację z debaty, jaka odbyła się w lutym na Podkarpaciu.

- Chcąc wsłuchać się w głos obywateli i spytać o ich wizję Unii Europejskiej, czwartego lutego współorganizowaliśmy wraz z Europejskim Komitetem Regionów debatę obywatelską w moim regionie Polski, czyli na Podkarpaciu. Debatowaliśmy nad przyszłością Europy, a w wydarzeniu uczestniczyła Premier RP Beata Szydło, Przewodniczący Komitetu Regionów Markku Markkula, posłowie, liczni samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. Kluczowym z wniosków z debaty jest życzenie obywateli, by odważyć się na reformę Unii Europejskiej  – mówił Władysław Ortyl.

W kolejnej części wypowiedzi skupił się na planach reformy UE.

- Zreformowana Unia Europejska winna koncentrować się na dziedzinach, które przynoszą jednoznaczne korzyści. Do takich dziedzin zaliczamy między innymi wspólny rynek, zreformowaną politykę regionalną, a także pomoc w zapobieganiu katastrofom naturalnym. Jeśli chodzi o wspólny rynek, korzyści z niego czerpią wszystkie kraje członkowskie. Priorytetem jest też wzmocnienie współpracy gospodarczej poprzez ściślejsze wdrażanie zasad wolnego rynku i dalsza liberalizacja rynku usług, budowanie spójności i usuwanie barier na wspólnym rynku cyfrowym – wyliczał marszałek

Władysław Ortyl dodał także, że lutowa debata odbywała się w biznesowym centrum regionu, powstałym przy udziale środków UE.

- Miejsce naszej debaty obywatelskiej, czyli Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny i Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, to miejsca powstałe przy udziale środków z Funduszy Europejskich. To centrum biznesowe Podkarpacia jest przykładem, jak projekty unijne mogą służyć rozwojowi całego regionu – dodał na zakończenie. 

Michał Mielniczuk/E. Szewczyk UMWP

Fot. © European Union / Patrick Mascart   (Flickr; Komitert Regionów)