170306 styria 2Uroczystość zaprzysiężenia nowego Konsula Honorowego w Styrii, była najważniejszym punktem programu wizyty wicemarszałka Bogdana Romaniuka w austriackim Graz. Wyjazdowi reprezentanta zarządu towarzyszyła misja gospodarczą podkarpackich przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej.

2 marca br. wicemarszałek Bogdan Romaniuk przebywał z wizytą w Graz, gdzie na zaproszenie Premiera Kraju Związkowego Styria oraz Ambasadora RP w Wiedniu wziął udział w uroczystym zaprzysiężeniu nowego Konsula Honorowego w Styrii. Podczas wizyty wicemarszałek Bogdan Romaniuk spotkał się z dr. Christianem Buchmannem, Członkiem Zarządu Kraju Związkowego Styrii. Rozmawiano o intensyfikacji współpracy międzyregionalnej, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem branży motoryzacyjnej oraz lotniczej. Spotkanie było również okazją do poruszenia kwestii związanych z oceną wyników dotychczasowej współpracy między Województwem Podkarpackim a Krajem Związkowym Styria.

Podkarpaccy przedsiębiorcy biorący udział w wyjeździe mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem styryjskiego klastra motoryzacyjnego ACStyria – jednej z największych i najważniejszych organizacji tego typu w Europie. Zwiedzili również firmy KTM Sportcar GmbH oraz Mercedes-Benz G GmbH, a także uczestniczyli w rozmowach B2B z austriackimi partnerami.

Kolejnym punktem programu była prezentacja gospodarcza Województwa Podkarpackiego, która odbyła się w Centrum Technologicznym w Pichling niedaleko Graz, w której wzięli udział m.in. Manfred Kainz, nowy konsul honorowy RP, Christopher Müller, kierownik sektora motoryzacyjnego styryjskiego klastra ACstyria, a także przedstawiciele austriackiego oddziału firmy Solaris.

Następnie delegacja udała się do Zamku Stainz, gdzie miała miejsce uroczystość powołania nowego Konsula Honorowego RP w Styrii. W tym podniosłym wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in. Hermann Schützenhöfer, Premier Kraju Związkowego Styria, przedstawiciele styryjskiego rządu oraz parlamentu, Artur Lorkowski, Ambasador RP w Wiedniu (który wręczył nowemu konsulowi honorowemu nominację konsularną), dr Aleksander Korybut-Woroniecki, Konsul Generalny RP w Wiedniu, ustępujący Konsul Honorowy RP w Styrii, dr Gerold Ortner oraz przedstawiciele austriackiego świata polityki, kultury i nauki.

Nowy Konsul Honorowy RP w Styrii, Manfred Kainz (ur. 15 stycznia 1960 r.) jest austriackim politykiem i przedsiębiorcą – właścicielem firmy TCM International z siedzibą w Stainz (okolice Grazu) zajmującej się optymalizacją narzędzi oraz organizacji pracy,  która pozwala  w sposób trwały zredukować lub znacząco zaoszczędzić koszty inwestycji w obróbczy park maszynowy. Firma posiada szereg oddziałów na całym świecie (m.in. Chiny, Iran, Niemcy, Rosja) oraz duże przedstawicielstwo w Polsce (Polkowice w Województwie Dolnośląskim).
W latach 2005 – 2012 (przez dwie kadencje) Manfred Kainz był posłem do Parlamentu Styrii. Jest również założycielem i udziałowcem w ACStyria – klastrze branży samochodowej - jednej z najlepszych organizacji tego typu w Europie. Pełni także funkcję przewodniczącego komisji handlu zagranicznego w Izbie Przemysłowej Styrii. Posiada rozbudowane kontakty oraz ustabilizowaną pozycję w austriackich kręgach gospodarczych oraz władzach administracyjnych kraju związkowego Styria.

Magdalena Szpytma 
Kancelaria Zarządu UMWP