Setki gości z wielu części Europy, dwa dni obrad, 44 panele dyskusyjne, dwie sesje plenarne, wydarzenia specjalne oraz setki okazji do prowadzenia oficjalnych i mniej oficjalnych rozmów – tak w kilku słowach można opisać X Forum Europa-Ukraina, które przed przez dwa dni - 27 i 28 stycznia gości w podrzeszowskiej G2A Arena. Organizatorami tego wydarzenia są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.  Forum po raz pierwszy odbywa się na Podkarpaciu.

X jubileuszowe Forum trafiło na Podkarpacie. Bardzo się z tego cieszymy. Podpisaliśmy na 5 lat umowę z instytutem, więc impreza ta zagości u nas na dłużej. Mamy już efekty tego działania, bo dziś odbywają się podczas Forum pierwsze Targi Wschodnie. Ten wymiar targów, który tu się dziś dzieje podkreśla wymiar gospodarczy tego forum i tej debaty, jaka ma tu miejsce. Chcielibyśmy, aby sprawy gospodarcze tu dominowały i aby to sprawy gospodarcze sprzyjały i determinowały dalsze relacje Ukrainy z Europą, zwłaszcza Europą Środkowo-Wschodnią. I to się tu dzieje - mamy ekspertów, mamy przedsiębiorców, wystawców. Myślę, że forum będzie miało duże efekty i to nie tylko dla Podkarpacia, ale i całego naszego kraju oraz relacji i Polski i Europy z Ukrainą – podkreśla marszałek Władysław Ortyl. 

Forum podzielone jest na cztery sfery tematyczne: kwestie biznesu i gospodarki, integracji europejskiej i reform, polityki międzynarodowej oraz spraw społecznych.    
Zakres poruszanych przez ekspertów, polityków, przedstawicieli instytucji unijnych, naukowców, przedsiębiorców i ludzi mediów tematów jest niezwykle szeroki. Obejmuje od nowych technologii i gospodarki innowacyjnej, poprzez kwestie dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwa energetycznego, eksploracji przestrzeni kosmicznej, kwestii wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, współpracy krajów Europy Środkowej, aż po budowę kapitału ludzkiego oraz reformę oświaty i szkolnictwa wyższego. Po raz pierwszy Forum towarzyszą Targi Wschodnie, w których uczestniczy 70 wystawców.    
 
Tegorocznemu X - jubileuszowemu - Forum przyświeca hasło: „Szanse, których nie można stracić”. Forum jest okazją do ukazania zmian zachodzących na Ukrainie, kwestii modernizacji i rozwoju jej potencjału, kierunków i tempa przeprowadzanych tam reform, a także relacji pomiędzy Polską i innymi krajami Europy a Ukrainą. 
Moje pierwsze oczekiwanie wobec forum to otwarcie Europy dla Ukrainy, po drugie prezentacja możliwości rozwoju i współpracy obwodu tarnopolskiego w Polsce i na Podkarpaciu, a także - po trzecie - zwrócenie uwagi na to co się dzieje na wschodzie Ukrainy. To spotkanie ma służyć także wypracowaniu wspólnych działań, takich które doprowadziłyby ostatecznie Ukrainę do obecności we wspólnocie europejskiej. Ważnym aspektem w tym zakresie jest udział w forum, które stanowi płaszczyznę nawiązania współpracy i przedstawienia naszych możliwości partnerom polskim i europejskim.  Dosłownie wczoraj miałem spotkanie z panem marszałkiem Władysławem Ortylem, podczas którego omawialiśmy piorytetowe kierunki współpracy gospodarczej, kulturowej i na innych polach.  Istnieje dużo różnic po obu stronach granicy, ale my chcemy budować przyszłość w oparciu o to, co będzie nas łączyć we wspólnej Europie. Dla nas kluczowe jest nawiązania współpracy biznesowej pomiędzy województwem podkarpackim a obwodem tarnopolskim, pracujemy nad zachęceniem inwestorów z Polski do inwestowania w naszym regionie. Jestem przekonany, że możemy stworzyć optymalne warunki dla rozwoju naszych państw Ukrainy i Polski -  nie ukrywa Stepan Barna gubernator obwodu tarnopolskiego.  
Dyskusje, panele i spotkania kuluarowe koncentrują się na bezpieczeństwie energetycznym, możliwościach rozwoju ukraińskich regionów, także przy współpracy z partnerami z Polski i innych państw europejskich oraz zagadnieniach polityki międzynarodowej. Ukraińskie regiony prezentują swój potencjał i atuty, debata toczy się wokół spraw budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej i społeczeństwa obywatelskiego.
 
To dla na bardzo ważne, że możemy uczestniczyć w tym forum. To nie jest nasz pierwszy raz, bo jesteśmy zadania, że musimy się prezentować, nawiązywać nowe kontakty. I tak się dzieje – na forum nawiązujemy nowe znajomości, podtrzymujemy te już istniejące. Mamy takie powiedzenie, że lepiej mieć 100 przyjaciół , niż 100 hrywien. Takie spotkania, jakie odbywają się tu przez dwa dni są dla nas wielkim pożytkiem. Tematy które są w Rzeszowie poruszane, są dla nas naprawdę bardzo ważne. Jestem bardzo zadowolony, że możemy brać udział w forum. Bo to dla nas też okazja zaprezentowania atutów Truskawca, który znany jest Polakom od dawna. Serdecznie zapraszam do Truskawca – mówił Andrii Kulchynskyi, burmistrz Truskawca.  
Przyjazna granica: dobre sąsiedztwo i współpraca międzyregionalna – w tak zatytułowanej debacie uczestniczył marszałek Władysław Ortyl. W jej trakcie dyskutowano o tym, jak układać partnerskie relacje pomiędzy regionami i krajami, jaka jest w tym rola samorządów oraz o projektach, które służą rozwojowi takiej współpracy. Przykładem wspólnego dla wielu regionów działania są starania o powstanie szlaku transportowego Via Carpatia.   
W tych relacjach gospodarczych, relacjach związanych z pozyskiwaniem środków europejskich, pozyskiwaniem inwestorów, z budowaniem specjalnych obszarów inwestycyjnych to są wszystko dobre praktyki, z których Ukraina czerpie i z których powinna korzystać. Na pewno przykład programu Polska-Białoruś-Ukraina i nasze wspólne projekty, które niekoniecznie są projektami o wielkich finansach, ale często rozwiązują problemy i sprawy, które nawarstwiały się latami, to są wszystko dobre praktyki. Myślę, że bardzo ważny jest też etap reform, w które Ukraina wchodzi, mimo tego stanu wojny, w którym jest, reformuje strukturę kraju, wprowadza samorządność. My tam jeździmy, szkolimy, debatujemy, przekazujemy dobre praktyki – to są konkretne działania. Rodząca się samorządność na Ukrainie jest niezwykle istotna z punktu funkcjonowania państwa w pełnym systemie demokratycznym. Tutaj mamy naprawdę dobre doświadczenia i myślę, że Ukraina z nich będzie czerpała – mówił w trakcie forum marszałek Władysław Ortyl.        
 
W poprzednim programie Polska-Białoruś-Ukraina zrealizowaliśmy 117 projektów, w nowym programie na lata 2014-2020 mamy ponad 800 wniosków, w które zaangażowanych jest ponad 2300 organizacji. Te organizacje są gotowe zrealizować działania o łącznej wartości ponad 1 mld 300 mln euro, to jest gigantyczna skala potrzeb, ale też gigantyczna skala chęci współpracy między tymi partnerstwami. Nasz program ma w sumie 180 mln euro. Pierwszy nabór dotyczy 80 mln euro, a więc skala potrzeb to ponad 14-krotna przebitka. Program obejmuje 4 cele tematyczne- dziedzictwo, bezpieczeństwo, dostępność i granice. Największym polem współpracy jest kwestia ochrony dziedzictwa – o konkretnym wymiarze transgranicznej współpracy mówi Paweł Słowikowski – kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Jak wspólnota międzynarodowa może pomóc Ukrainie - tak zatytułowana została sesja plenarna, która była kluczowym elementem pierwszego dnia forum. Kwestie sytuacji geopolitycznej Ukrainy, przy jednoczesnej analizie prób zatrzymania kryzysu gospodarczego w tym kraju, reform oraz oczekiwań Ukraińców wobec krajów i instytucji międzynarodowych były tematem wokół, którego koncentrowała się dyskusja.  
 
O tym, że jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego krajów jest tworzenie profesjonalnych kadr i inwestowanie w rozwój kompetencji dyskutowano podczas bloku tematycznego „Jak ocalić i odbudować kapitał ludzki ? Reforma oświaty i szkolnictwa wyższego”, którego panelistą była wicemarszałek województwa Maria Kurowska. 
 
Jesteśmy sąsiadami i partnerami. Aby współpraca pomiędzy nami dobrze się rozwijała musimy dobrze się poznać, a takie spotkania są do tego świetną okazją. My też korzystaliśmy i nadal korzystamy z różnych doświadczeń, chociażby w kwestii budowania kapitału ludzkiego, edukacji – na przykład w programie Erasmus. Dziś to my możemy te doświadczenia przekazywać. Jeżeli przyjeżdżają do nas Ukraińcy i chcą rozmawiać o kapitale ludzkim , o jak najlepszym wykorzystaniu potencjału jaki drzemie w człowieku, dla potrzeb swego kraju, rodziny, społeczności to cieszymy się, że możemy o tym dyskutować. Rozmowy budują mosty, a te mosty są nam potrzebne – podkreśla wicemarszałek Maria Kurowska. 
 
Przez cały dzień w kuluarach forum toczyły się rozmowy i odbywały spotkania. Marszałek Władysław Ortyl spotkał się między innymi z ambasadorem Ukrainy w Polsce Andriejem Deszczycą oraz byłym premierem Ukrainy Anatolijem Kinachem. Rozmawiał także z rektorem Uniwersytetu Podkarpackiego w Iwano-Frankowsku Igorem Cependą oraz szefem zarządu Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankowskim Wołodymyrem Czerneckim. Pierwszy dzień forum zakończył bankiet, wydawany przez marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla.  
 
 
Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Foto Michał Mielniczuk, Daniel Kozik
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP