170126 ukrainaChęć intensyfikacji współpracy – to główny cel wizyty przedstawicieli Obwodu Tarnopolskiego na Podkarpaciu. W składzie delegacji z Ukrainy znaleźli się m.in. Stephan Brana - Przewodniczący Państwowej Administracji Obwodu Tarnopolskiego, Wiktor Owczaruk - Przewodniczący Tarnopolskiej Rady Obwodowej oraz przedstawiciele tarnopolskich administracji rejonowych. Z ukraińskimi samorządowcami spotkali się marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Maria Kurowska.

 Rozmowy, w których podkarpackiej stronie przewodniczył marszałek Władysław Ortyl, dotyczyły intensyfikacji wzajemnej współpracy. Za główne dziedziny kooperacji uznano, przede wszystkim wsparcie partnera ukraińskiego w procesie decentralizacji. Pomóc ma w tym transfer dobrych praktyk polskich gmin na grunt ukraińskich gromad, wymiana doświadczeń w zakresie pozyskiwania inwestycji zagranicznych, organizacja wzajemnych spotkań biznesowych oraz wizyt z zakresu wdrażania technologii odnawialnych źródeł energii.

Za ważny aspekt współdziałania określono także realizację wspólnych projektów transgranicznych i pomocowych. Obustronnie zadeklarowano także wolę przygotowania protokołu wykonawczego do porozumienia o współpracy między Województwem Podkarpackim i Obwodem Tarnopolskim. Jako wstępny termin podpisania dokumentu określono maj br., kiedy to w Tarnopolu odbędzie się Forum Inwestycyjne, na które zaproszenie z rąk przewodniczącego Stepna Barny otrzymał marszałek Władysław Ortyl.

 Po spotkaniu delegacja z Tarnopola udała się na objazd studyjny, w ramach którego zostaną zaprezentowane instalacje odnawialnych źródeł energii w regionie, rozwojowe możliwości lotniska Rzeszów-Jasionka oraz Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego „Aeropolis”. Ostatnim punktem programu będzie wizyta w Gminie Cmolas, gdzie przedstawiciele samorządu ukraińskiego będą rozmawiać o praktycznych aspektach funkcjonowania gmin.

Justyna Dec
fot. Michał Mielniczuk
Kancelaria Zarządu