17011 lublinPlan Strategiczny funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli – dokument o takiej nazwie podpisali w Lublinie marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej. W imieniu Podkarpacia podpis złożył wicemarszałek województwa Bogdan Romaniuk, natomiast swoje regiony reprezentowali  -  Adam Jarubas – marszałek woj. świętokrzyskiego, Gustaw Marek Brzezin – marszałek woj. warmińsko-mazurskiego, Jerzy Leszczyński – marszałek woj. Podlaskiego i Sławomir Sosnowski – marszałek woj. Lubelskiego. 

Podpisany 13 stycznia 2017 roku plan określa kierunki działań DPW na lata 2017-2023 i ma za zadanie wprowadzić nową jakość w funkcjonowaniu tego przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli. Jednym z kluczowych dziedzin poszerzonej aktywności będzie stały monitoring najważniejszych dla regionów Polski Wschodniej polityk europejskich. Pozwoli to regionom na bieżąco reagować na procesy legislacyjne toczące się w instytucjach europejskich. Ważnym obszarem działalności DPW będzie dalsze pogłębianie współpracy zarówno z instytucjami europejskimi, jak też z podmiotami regionalnymi, m.in. w zakresie wsparcia przy poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych i pozyskiwania źródeł finansowania dostępnych bezpośrednio z poziomu unijnego. DPW będzie również aktywnie wspierać przedsiębiorców z Polski Wschodniej zapewniając powierzchnię wystawienniczą podczas wybranych wydarzeń targowych, ważnych dla regionalnych przedsiębiorców. Oprócz aktywności merytorycznej, Dom Polski Wschodniej będzie w dalszym ciągu aktywnie promować regiony Polski Wschodniej wśród przedstawicieli instytucji europejskich, Polonii belgijskiej i samych Belgów.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli to wspólne przedstawicielstwo pięciu regionów Polski Wschodniej powstałe dzięki porozumieniu zawartemu 2 grudnia 2009 r. w Brukseli pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Celem istnienia DPW jest współdziałanie regionów dla pełniejszego wykorzystania atutów oraz głównych szans rozwojowych województw oraz wspólne zabieganie o interesy regionów w ramach Unii Europejskiej.

                           

Aleksandra Gorzelak –Nieduży

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego