16121Marszałek Władysław Ortyl rozpoczął pracę w Europejskim Komitecie Regionów. W sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli 7 i 8 grudnia odbyła się pierwsza sesja z udziałem marszałka województwa podkarpackiego.

 

Komitet Regionów jest organem doradczym Unii Europejskiej powolany do życia w 1994 roku. W jego sklad wchodzą przedstawiciele samorzadów ze wszystkich 28 państw UE. Dzięko komitetowi samorządowcy mogą w sposób formalny wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez instytucje Unii Europejskiej. Komisja Europejska oraz Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii komitetu w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych. Komitet wydaje również opinie z własnej inicjatywy. W czwartek rano natomiast odbyło się inauguracyjne spotkanie Międzyregionalnej Grupy Karpaty. Powolano ją przy Komitecie Regionów z inicjatywy marszałka Władysława Ortyla. Grupa liczy 30 członków a jej sekretariat prowadzi biuro Województwa Podkarpackiego w Brukseli. Podczas dzisiejszego posiedzenia marszałek Władysław Ortyl wybrany został jej przewodniczącym. Jednym z dziś poruszanych tematów byla Strategia Karpacka. W delgacji samorządu województwa w Brukseli jest także sejmikowa Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej. Wczoraj w Domu Polski Wschodniej odbyło sie jej wyjazdowe posiedzenie. Województwo Podkarpackie przejęło roczne przewodnictwo w Domu Polski Wschdniej i właśnie funkcjonowanie tej placówki było głównym tematem obrad. W środowy wieczór podczas świątecznego spotkania Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski symbolicznie przekazał przewodnictwo na ręce marszałka Władysława Ortyla.

Tomasz Leyko
fot. Michał Mielniczuk
Video: Sebastian Kieszkowski
biuro prasowe UMWP

Inauguracyjne spotkanie Międzyregionalnej Grupy Karpaty

Województwo Podkarpackie przejęło roczne przewodnictwo w Domu Polski Wschdniej