Województwo Podkarpackie w ramach prowadzonej współpracy międzyregionalnej z Ukrainą współorganizowało szkolenie z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, na przykładzie polskich doświadczeń. Wydarzenie to odbyło się w dniu 30 listopada br. w Tarnopolu. W szkoleniu wzięło udział ok. 50 przedstawicieli administracji z Obwodu Tarnopolskiego, w tym szefowie nowo utworzonych gmin.

Ukraińskim organizatorem wydarzenia była Państwowa Administracja Obwodu Tarnopolskiego. Zakres merytoryczny polskich prezentacji poruszał zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, budżetem jednostek samorządu terytorialnego oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych. Wiedzą i doświadczeniami w powyższym zakresie z uczestnikami szkolenia dzielili się: Robert Godek – Starosta Strzyżowski, Eugeniusz Galek – Wójt Gminy Cmolas, Rafał Polak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego, Waldemar Dzień- Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego oraz Paweł Rak i Szymon Skublicki –pracownicy Oddziału informacji o Funduszach Europejskich Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Przedstawiane przez polskich prelegentów tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem były liczne pytania ze strony zgromadzonych słuchaczy.

Samorząd Województwa Podkarpackiego podczas przedsięwzięcia reprezentowała Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Pani Marszałek spotkała się ze Stepanem Barną- Przewodniczącym Państwowej Administracji Obwodu Tarnopolskiego. Podczas spotkania rozmawiano o aktywizacji współpracy Województwa Podkarpackiego z Obwodem Tarnopolskim. Uzgodniono, że konkretyzacja planów współdziałania nastąpi podczas wizyty Przewodniczącego Państwowej Administracji Obwodu Tarnopolskiego w Rzeszowie w styczniu 2017 r., przy okazji Forum Europa – Ukraina.

Zwieńczeniem wizyty delegacji Województwa Podkarpackiego w Obwodzie Tarnopolskim było zwiedzanie Zamku w Zbarażu. Zbaraski zamek swoją niesłabnącą do dzisiaj popularność zawdzięcza Henrykowi Sienkiewiczowi, który w „Ogniem i mieczem” opisał oblężenie Zbaraża przez kozaków i Tatarów w 1649 roku.