161125 slopolTransgraniczne połączenia komunikacyjne, współpraca gospodarcza, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska oraz współpraca przygraniczna samorządów terytorialnych były głównymi tematami rozmowy ministrów spraw wewnętrznych Polski i Słowacji, podczas XXI posiedzenie Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Spotkanie odbyło się w dniu 24 listopada 2016 r. w Rzeszowie.

Obradom ze strony polskiej przewodniczył Jakub Skiba, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zaś ze strony słowackiej Rudolf Urbanovič, sekretarz stanu w tamtejszym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentował wicemarszałek Bogdan Romaniuk, który jednocześnie pełnił rolę współprzewodniczącego grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego.

Podczas posiedzenia Komisja wyraziła poparcie dla działań zwiększających bezpieczeństwo energetyczne w tym dla wzmocnienia współpracy gazowej i lepszej integracji rynków. Strony wyraziły poparcie dla współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która pozwala nie tylko na ochronę regionalnych interesów, ale jest także skutecznym narzędziem do wzmacniania infrastruktury transportowej w regionie Europy Środkowej. Komisja odniosła się także do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja 2014 – 2020, który jest narzędziem aktywizacji działań na pograniczu.

Paulina Bąk-Jachna
Oddział współpracy międzynarodowej
fot. Michał Mielnczuk
biuro prasowe UMWP