161020 ambasadorTo była pierwsza oficjalna wizyta Roberta Krmelja, Ambasadora Republiki Słowenii w województwie podkarpackim. W dniach 18 i 19 października Ambasador spotkał się z władzami regionu, marszałkiem Władysławem Ortylem, wojewodą podkarpackim Ewą Leniart oraz przewodniczącym sejmiku Jerzym Cyprysiem, a także z włodarzami miast Przemyśla i Rzeszowa. Miał ponadto możliwość poznania atutów województwa odwiedzając miejsca związane z historią regionu oraz te świadczące o jego sile i potencjalne gospodarczym czyli Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny AEROPOLIS w Jasionce k. Rzeszowa.

Podkarpackie jest dla Ambasadora szczególnie ważne ze względu na bolesną historię I wojny światowej, do której często powracał w rozmowie z Marszałkiem Ortylem, podkreślając potrzebę upamiętnienia w województwie podkarpackim Słoweńców, którzy polegli w walkach na terenie dawnej Galicji. Ambasador wspominał także generała Rudolfa Maistra, wybitnego Słoweńca, który w Przemyślu był dowódcą szkoły podoficerskiej. Według Ambasadora dobrą okazją ku upamiętnienia tych ważnych osób i wydarzeń byłaby 100 rocznica zakończenia I wojny światowej, która przypada już za 2 lata.

Marszałek Władysław Ortyl zaprezentował specyfikę regionu, a przede wszystkim jego potencjał w zakresie innowacyjnego przemysłu, z uwzględnieniem sektora lotniczego oraz branży IT. Rozmawiano o wymianie handlowej między Polską a Słowenią oraz możliwej współpracy międzyregionalnej. O żywym zainteresowaniu Słoweńców polskim rynkiem świadczy m.in. fakt, że na przełomie roku 2016/2017 planowane jest zorganizowanie dwóch misji gospodarczych słoweńskich przedsiębiorców do Polski. Ponadto, 27 października 2016 r. Słoweńska Organizacja Turystyczna (STO) we współpracy z Ambasadą Republiki Słowenii organizuje w Warszawie oficjalną prezentację oferty turystycznej Słowenii “Feel Slovenia workshop”, na którą Ambasador serdecznie zapraszał.

Robert Krmelj jest dyplomowanym politologiem, specjalistą w zakresie stosunków międzynarodowych. Placówką w Warszawie kieruje od 2014 roku. Wcześniej pełnił m.in. funkcję dyrektora Departamentu ds. Procesu Rozszerzenia, Departamentu ds. Polityki Europejskiej oraz Departamentu Państw Sąsiednich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Słowenii.

Małgorzata Kwiatkowska
Oddział współpracy międzynarodowej

Zdjęcia:
Michał Mielniczuk UMWP
Damian Chudzik - AEROPOLIS