Kwestie gospodarcze oraz szeroka współpraca samorządu województwa z niemieckimi regionami to główne tematy rozmów Członka Zarządu  Województwa Podkarpackiego Lucjana Kuźniara z nowym Konsulem Generalnym Niemiec z Krakowa dr. Michaelem Großem. W spotkaniu, które odbyło się 12 października uczestniczył również Adam Gajdek – Konsul Honorowy Niemiec w Rzeszowie.

W związku z tym, że była to pierwsza wizyta konsula na Podkarpaciu, wicemarszałek Lucjan Kuźniar zaprezentował specyfikę regionu, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału w zakresie innowacyjnego przemysłu, zwłaszcza w zakresie sektora lotniczego, branży IT i rolno-spożywczego. Przedstawił również możliwości inwestycyjne i aktualną sytuację społeczno-gospodarczą. Podczas spotkania rozmawiano również o przyszłych dziedzinach możliwej kooperacji między Podkarpaciem a potencjalnymi niemieckimi partnerami.

Wizyta Konsula Generalnego Niemiec w regionie związana jest z obchodami rocznicowymi zjednoczenia Niemiec, które przypada na 3 października. Od kilkunastu lat uroczyste spotkania z okazji święta narodowego Niemiec organizuje również Konsul Honorowy RFN w Rzeszowie, Adam Gajdek. Zapraszani są na nie przedstawiciele władz województwa, przedsiębiorcy, przedstawiciele lokalnych środowisk naukowych i kulturalnych.

Konsul Michael Groß jest dyplomowanym ekonomistą i doktorem filozofii, placówką w Krakowie kieruje od września tego roku. Wcześniej pełnił m. in. Funkcję pełnomocnika ds. wdrażania programu reform „Review 2014” w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie, był również ministrem pełnomocnym w Ambasadzie Niemiec w Warszawie.

Magdalena Szpytma
Kancelaria Zarządu UMWP
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UWMP