Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego i Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang rozmawiali dziś o możliwości poszerzenia współpracy w obszarze rolnictwa i leśnictwa. Chińską delegację w urzędzie marszałkowskim powitała Maria Kurowska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

W spotkaniu ze strony chińskiej uczestniczyli: Peng Zhao – Wiceprzewodniczący Ludowej Politycznej Rady Konsultatywnej Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang, pełniący jednocześnie funkcję Komisarza Chłopsko-Robotniczej Demokratycznej Partii Chin Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang, Wan Lang – Zastępca Sekretarza Generalnego Ludowej Politycznej Rady Konsultatywnej Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang, Pang Dongchung – Dyrektor Komisji Rolnictwa Ludowej Politycznej Rady Konsultatywnej Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang, An Jiacheng – Członek Partii, Przewodniczący Departamentu Leśnictwa Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang, przedstawiciel Akademii Nauki o Leśnictwie Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang, Lin Shuheng – zastępca inspektora Departamentu Leśnictwa Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang,  Zhu Shouyu – Dyrektor Departamentu Badań Chłopsko-Robotniczej Demokratycznej Partii Chin Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang.    

Województwo podkarpackie reprezentowali: Grażyna Zagrobelna – dyrektor Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Krośnie, Andrzej Kulig – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Adam Skiba – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem. W spotkaniu uczestniczył również Hou Yubo – zastępca prezesa LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o., firmy, której spółka-matka wywodzi się z Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang i jest zarazem największym chińskim inwestorem w województwie podkarpackim.

Głównym tematem spotkania było omówienie możliwości rozszerzenia współpracy między województwem podkarpackim a Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang, zwłaszcza w obszarze leśnictwa i rolnictwa. Grażyna Zagrobelna, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wygłosiła prezentację dotyczącą zasięgu terytorialnego, uwarunkowań formalno-prawnych, struktury zarządzania oraz sposobów finansowania lasów państwowych pozostających pod zarządem Regionalnej Dyrekcji w Krośnie. Przedstawione zostały również walory przyrodnicze, a także obszary chronione. Goście z Chin wyrażali szczególne zainteresowanie sposobem zarządzania gospodarką leśną na terenie Województwa Podkarpackiego, zwłaszcza podziałem kompetencji na szczeblu centralnym oraz regionalnym.

Współpraca polsko-chińska w zakresie gospodarki leśnej prowadzona jest na podstawie Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Urzędem Państwowej Administracji Leśnej Chińskiej Republiki Ludowej oraz Ministerstwem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w dniu 10 kwietnia 2014 r. W Memorandum strony zobowiązały się dołożyć wszelkich starań, aby pogłębiać współpracę w obszarach związanych m.in. z: polityką i legislacją leśną, zrównoważoną gospodarką leśną i użytkowaniem lasów, ochroną lasów, kontrolą i metodami zwalczania gatunków inwazyjnych oraz szkodników leśnych, ochroną przeciwpożarową lasów, a także rolą lasów i leśnictwa w rozwoju obszarów wiejskich, marketingiem i handlem drewnem oraz produktami drzewnymi, badaniami naukowymi i edukacją leśną. Memorandum zakłada, że współpraca polsko-chińska realizowana będzie poprzez wymianę informacji, organizację wspólnych konferencji, seminariów, wyjazdów studyjnych, wymiany specjalistów oraz organizację stażów zawodowych w wybranych instytucjach związanych z leśnictwem.

Współpraca Podkarpacia z Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang została zapoczątkowana w 2011 r. Porozumienie o ustanowieniu partnerskich relacji pomiędzy Województwem Podkarpackim a Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang zostało podpisane w dniu 18 czerwca 2015 r.   

Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang jest jednym z pięciu etnicznych autonomicznych regionów w Chinach i może poszczycić się najbardziej urokliwymi krajobrazami górskimi, rzecznymi oraz nadmorskimi kurortami. Stolicą regionu jest miasto Nanning, znane jako „Zielone miasto Chin”.

Region charakteryzuje się bogactwem zasobów naturalnych (wydobywa się tam 10 głównych kolorowych metali nieszlachetnych). Znajdują się tam główne chińskie złoża aluminium, manganu, cyny, antymonu i indu.

Kuangsi jest regionem konkurencyjnym jeśli chodzi o produkcję m.in. cukru, artykułów spożywczych czy energii elektrycznej. Kuangsi kładzie nacisk na rozwój m.in. takich sektorów jak: przemysł spożywczy, przemysł metali kolorowych, samochodowy, przemysł petrochemiczny i maszynowy.

Ponadto można wskazać siedem kluczowych gałęzi przemysłu, mianowicie: produkcja materiałów budowlanych, produkcja papieru, budowa statków, przemysł włókienniczy, odzieżowy i skórzany, produkcja przyrządów pomiarowych, a także produkcja farmaceutyczna.

Magdalena Szpytma
Kancelaria Zarządu
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UWMP