Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w związku z ogłoszonym naborem na mikroprojekty w ramach osi priorytetowych.
1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
3.  Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
zaprasza na bezpłatne szkolenia, których celem będzie przedstawienie zasad ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Szkolenia zostaną zorganizowane w następujących terminach:
·       13 lipca 2016 Rzeszów - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4;
·       18 lipca 2016 Cieszanów - Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Sobieskiego 8;
·       20 lipca 2016 Jasło - Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1;
·       22 lipca 2016 Przemyśl - Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3.
Szczegółowe informacje nt. szkoleń znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska www.karpacki.pl
Liczba uczestników szkoleń jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.