„Podkarpackie kreatywnym zagłębiem innowacyjności oraz idealnym miejscem dla inwestycji i współpracy międzynarodowej w IT, Green-Tech i R&D”. Z takim przesłaniem delegacja podkarpackich przedsiębiorców branży IT, w dniach 09-11.03.2016 r. wzięła udział w misji gospodarczej do Danii, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Ambasadę RP w Kopenhadze. Uczestnikom przewodniczył Członek Zarządu – Stanisław Kruczek.

Wyjazd, zaplanowany w odpowiedzi na zainteresowanie i pytania dotyczące sektora IT w Polsce, miał na celu zaprezentowanie podkarpackiego know-how a także zachęcenie do współpracy z lokalnymi firmami i instytucjami.

Delegacja wzięła czynny udział m.in. w seminarium „Go High Tech! Discover Possibilities for Polish-Danish Cooperation within IT, Green-Tech and R&D”, zorganizowanym przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze. Głównym celem przedsięwzięcia była promocja Polski w sektorze IT i oraz zielonych technologii. Spotkanie otwarte zostało przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, który przedstawił priorytety polskiego rządu w dziedzinie rozwoju gospodarczego oraz znaczenie inwestycji w innowacje i nowoczesne technologie. W wydarzeniu udział wziął także przedstawiciel duńskiego resortu biznesu i wzrostu, Jens Ludsgaard, podkreślając znaczenie wymiany doświadczeń oraz fakt zapotrzebowania na zasoby ludzkie w sektorze IT w Danii. Szczególny nacisk położono jednak na Województwo Podkarpackie, w którym dostrzeżono potencjał firm z branży IT.

Ponadto, przedstawiciele podkarpackiej delegacji spotkali się z Polakami zatrudnionymi w duńskich firmach oraz instytucjach otoczenia biznesu. Dyskutowano również nt. możliwości wsparcia działalności firm na duńskim rynku oraz nawiązania współpracy w dziedzinie IT z Bałtyckim Forum Rozwoju (BDF).
 
Bartosz Czarnecki
Oddział Współpracy Gospodarczej