logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 19 01

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

160215 usaI Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce oraz otwarcie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, to niektóre z zaplanowanych na najbliższy rok wydarzeń organizowanych przez samorząd województwa. Promocja tych działań była głównym celem wizyty marszałka Władysława Ortyla wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Senatu RP w Stanach Zjednoczonych.

Głównym celem delegacji do Chicago była prezentacja odpowiednio - środowiskom polonijnym i żydowskim dwóch wydarzeń organizowanych przez samorząd województwo, tj. I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce oraz otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

W pierwszym dniu wizyty Marszałek Województwa spotkał się z przedstawicielami organizacji polonijnych. Podczas rozmów z członkami Kongresu Polonii Amerykańskiej, z udziałem Prezesa KPA Franka Spuli oraz Wiceprezes Marii Szonert-Biniendy zostały omówione założenia organizacyjne oraz programowe I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce. Środowisko polonijne zwróciło uwagę, że Forum stworzy sposobność do rozwoju kontaktów Polonusów z Macierzą, a także będzie impulsem do dyskusji na temat kreowania polityki polonijnej oraz rozwoju wieloaspektowych relacji Polonii z Polską. Kongres jako partner zagraniczny Forum, zobowiązał się do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach nad przedsięwzięciem oraz wydelegowania swoich przedstawicieli do udziału w obradach Kongresu, które po raz pierwszy w ponad 70-letniej historii tej organizacji odbędą się poza terenem Ameryki, tj. w stolicy Podkarpacia. Organizacja Forum była także tematem przewodnim spotkania z przedstawicielami Związku Klubów Polskich, którego Prezes Jan Kopeć również pozytywnie ustosunkował się do udziału w wydarzeniu.

Marszałek Władysław Ortyl spotkał się także z Konsulem Generalnym RP w Chicago Robertem Rusieckim. Zaprezentował założenia I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce oraz otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Ustalono, że transmisja on-line uroczystości otwarcia Muzeum w Markowej w dniu 17 marca zostanie zorganizowana w siedzibie Gubernatora Stanu Illinois. Dzięki pomocy Konsulatu RP w Chicago, marszałek miał możliwość zaprezentowania idei utworzenia oraz uroczystości otwarcia Muzeum w Markowej przedstawicielom środowisk żydowskich. Zwięczeniem drugiego dnia była wizyta w Muzeum Polskim w Ameryce i spotkanie z jego Prezesem Ryszardem Owsianym.

Ostatniego dnia pobytu w Stanach Zjednoczonych delegacja spotkała się z Polsko – Amerykańską Izbą Gospodarcza w Chicago, reprezentowaną przez Prezes Annę Morzy oraz Dyrektora Wykonawczego Bogdana Puksztę. Tematem rozmów była gospodarcza część I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce. Marszałek zaprosił Izbę do udziału w przedsięwzięciu, Izba zaś przedstawiła sugestie co do zakresu tematycznego gospodarczej części Forum oraz przygotowania ofert i informacji dla firm potencjalnie zainteresowanych kooperacją z Podkarpaciem.

W ramach trzydniowego pobytu w Chicago - marszałek spotykał się także z przedstawicielami mediów polonijnych. Udzielił kilku wywiadów radiowych i telewizyjnych. Były one transmitowane na żywo w Polskim Radio Chicago, Radio Maryja w Chicago oraz Polvision TV. 

W delegacji, oprócz Marszałka Województwa Podkarpackiego, udział wzięli także: Andrzej Warzocha - Senator RP, Z-ca Przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Pan Marek Różycki - Członek Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które jest współorganizatorem I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce.


Piotr Kwaśniak
Kancelaria Zarządu