logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 18 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Perspektywom i formom współpracy w ramach przygranicznej polsko - ukraińskiej sieci parków przemysłowych, poświęcona była konferencja, organizowana w dniu 15.12.2015 w Lubaczowie. Spotkanie miało charakter podsumowujący realizację projektu „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworskiego i Nowy Rozdół”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Współorganizatorami konferencji byli Marszalek Województwa Podkarpackiego oraz Burmistrz Gminy Lubaczów. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele samorządów podkarpackiego i lwowskiego pogranicza.

Reprezentująca Województwo, Pani Maria Michur-Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej, podkreśliła wagę i znaczenie takich przedsięwzięć dla rozwoju województwa. Ponadto, nadmieniła, że w budowaniu transgranicznych relacji gospodarczych, istotną rolę odgrywa współpraca lokalnych samorządów.

Podczas dyskusji panelowych zaprezentowano uwarunkowania wewnętrzne polsko-ukraińskich relacji gospodarczych. Przedstawiono potencjał gminy i miasta Lubaczów oraz funkcjonowanie podkarpackich stref przemysłowych i parków technologicznych. Zaprezentowane zostały również przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwoju tego typu terenów inwestycyjnych.

Zwieńczeniem konferencji było podpisanie deklaracji o utworzeniu sieci parków przemysłowych na pograniczu polsko-ukraińskim oraz wizyta studyjna w Parku Przemysłowym Lubaczów.

W ramach realizowanego projektu w gminie Lubaczów powstały drogi, które prowadzą do terenów inwestycyjnych. Na Ukrainie opracowano dokumenty strategiczne pozwalające na wyznaczenie kierunków rozwoju. Zrestrukturyzowano także tereny o powierzchni 86ha. W Nowym Rozdole i Jaworowie działać będą centra zarządzania inwestycjami, w Lubaczowie natomiast Biuro Obsługi Inwestora. Uzupełnieniem realizowanych działań będą szkolenia dla pracowników urzędu miasta i gminy.

Patrycja Biśto
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej