Współpraca transgranicznaRozwój terenów przygranicznych jest jednym z elementów polityki zagranicznej Unii Europejskiej względem państw partnerskich spoza Wspólnoty. Program Transgraniczny Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 był ważnym narzędziem wspierającym ten rozwój. O tym, jakie inwestycje udało się zrealizować dzięki niemu w województwie podkarpackim i obwodzie lwowskim mogli przekonać się podkarpaccy dziennikarze w ramach objazdu studyjnego.

Na Podkarpaciu dzięki programowi udało się przygotować pod inwestycje tereny w Lubaczowie. Władze miasta mają nadzieję, że przyciągną one inwestorów, którzy zechcą tam rozwijać swój biznes. W Jarosławiu, w piwnicach jednej z kamienic na starówce rynku powstało muzeum, gdzie w ciekawy sposób prezentowane jest codzienne życie jarosławian sprzed kilkuset lat. Eksponaty w niewiarygodnie żywy sposób odzwierciedlają rzeczywistość, a w powietrzu można nawet poczuć zapach pieczonego chleba.

Środki z Unii umożliwiły też renowację kompleksu klasztornego w Starej Wsi, gdzie powstał między innymi parking dla samochodów oraz punkt informacyjny wraz z zespołem gastronomiczno-handlowym. W Polańczyku wybudowano amfiteatr, który ma przyciągać imprezy kulturalne, a w Horyńcu Zdroju poddano rewitalizacji tereny uzdrowiskowe. Program umożliwił też częściowe sfinansowanie budowy przejścia granicznego z Ukrainą w Budomierzu. Tam dziennikarze na żywo mogli się przekonać, jak wygląda szybka i sprawna odprawa przez granicę.

W Żółkwi, na Ukrainie dziennikarze z Podkarpacia wraz z przedstawicielami mediów z Białorusi i Ukrainy wzięli udział w transgranicznym forum podsumowującym efekty Programu PL-BY-UA. Była to także okazja do dyskusji i wymiany cennych uwag dotyczących wzajemnej współpracy. Żółkiew posiada już doświadczenia we współpracy z Polską w ramach programu. Tam za pieniądze z UE udało się m.in. zmodernizować miejski ratusz. Trwają też prace przy renowacji zamku – dawnej siedziby hetmana Stanisława Żółkiewskiego i rodu Sobieskich.

Projekty realizowane w ramach Programu Transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 miały na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionów przygranicznych. Wszyscy dziennikarze uczestniczący w forum zgodnie podkreślali, że dzięki środkom z Unii udało się przywrócić dawny blask wielu zabytkom, które już przyciągają turystów ze wszystkich trzech krajów. Program będzie kontynuowany w latach 2014-2020.

Daniel Kozik
Biuro Prasowe