Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Aktualności

Polska pomoc rozwojowa dla Ukrainy

|
Michał Mielniczuk

Województwo Podkarpackie realizuje projekt polskiej pomocy rozwojowej 2015 pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich”.

Partnerami projektu są obwody: Lwowski, Tarnopolski, Iwano-Frankowski i Odeski z którymi Województwo Podkarpackie ma podpisane porozumienia o współpracy międzyregionalnej. Partnerem krajowym jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który merytorycznie włączył się w realizację projektu.

Na przełomie maja i czerwca br., przeprowadzone zostały wspólnie z partnerami projektu, warsztaty eksperckie z zakresu odnawialnych źródeł energii w obwodach Iwano - Frankowsku, Lwowie, Tarnopolu, Odessie oraz Kominternowie (Obwód Odeski). Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele administracji obwodowych i rejonowych, przedstawiciele organizacji i instytucji, a także przedsiębiorców, zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii. Warsztaty zostały przeprowadzone w zakresie:

  • Odnawialnych źródeł energii jako szansy zrównoważonego rozwoju regionu.
  • Opracowywania dokumentów o charakterze strategicznym dla regionu na przykładzie Podkarpackiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.
  • Mechanizmów finansowych wspierających działalność w obszarze efektywności energetycznej i oze.
  • Efektywności energetycznej w budownictwie i energooszczędności w gospodarstwie domowym.
  • Gospodarki niskoemisyjnej w regionach.
  • Ograniczeń związanych z odnawialnymi źródłami energii.
  • Zarządzaniem energią w gminie. Zarządzaniem energią - ISO 50001, korzyści wynikających z wdrożenia systemu.

Wsparcia merytorycznego w organizacji warsztatów oraz zapewnieniu ekspertów do ich prowadzenia udzielił WFOŚiGW w Rzeszowie.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, zakładano bowiem przeszkolenie 80 osób, a w efekcie liczba ta wzrosła do ponad 200. Po warsztatach wiele osób zwróciło się o przesłanie materiałów szkoleniowych oraz prezentacje. Wpłynęło też wiele zapytań e-mailowych o szczegóły związane z tematyką poruszaną na warsztatach.

Jesienią planowa jest realizacja drugiego etapu projektu. Będzie to wizyta studyjna w Województwie Podkarpackim, celem której będzie transfer dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego do obwodów ukraińskich w zakresie wykorzystywania OZE. W wizycie udział weźmie po 5 przedstawicieli z każdego obwodu partnerskiego. W ramach objazdu studyjnego partnerom zostaną pokazane wzorcowe inwestycje w zakresie OZE, zlokalizowane na terenie Województwa Podkarpackiego.