W Województwie Podkarpackim odbywa się obecnie Narada Dyplomacji Publicznej MSZ. Jest to coroczne spotkanie dyrektorów Instytutów Polskich oraz pracowników odpowiedzialnych za sprawy promocji, dyplomacji publicznej i kulturalnej w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Narada Dyplomacji Publicznej za każdym razem odbywa się w innym polskim mieście.

Celem spotkania jest nie tylko omówienie bieżących kwestii związanych z dyplomacją publiczną oraz wymiana doświadczeń, ale także nawiązanie kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami regionalnymi. To również dobra okazja do zaprezentowania potencjału gospodarczego regionu oraz wypromowania go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i kulturowo.

Oficjalne otwarcie narady miało miejsce wczoraj przy udziale Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny oraz podsekretarza stanu Katarzyny Kacperczyk. Uczestniczyli w nim również Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Dyplomacji będą przebywać w Województwie Podkarpackim do 2 lipca. W tym okresie będą mieli możliwość zapoznania się z potencjałem gospodarczym, edukacyjnym i kulturowym naszego regionu. Jeszcze dziś odwiedzą Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny Aeropolis oraz poznają działalność klastrów prężnie działających w naszym województwie.

 

 

Małgorzata Kwiatkowska
Kancelaria Zarządu