Delegacja województwa podkarpackiego na czele z wicemarszałkiem Wojciechem Buczakiem gościła na obchodach Dnia Komitatu Borsod-Abauj-Zemplen. Udział w uroczystościach został uzupełniony o spotkania mające na celu intensyfikację rozpoczętej niedawno współpracy przez Województwo Podkarpackie z węgierskimi partnerami.

Okazją do wizyty w zaprzyjaźnionym regionie była rocznica powstania antyhabsburskiego, na którego czele 16 czerwca 1703 roku stanął Franciszek II Rakoczy, jeden z większych bohaterów narodowych na Węgrzech. Wizyta podkarpackiej delegacji  rozpoczęła się 15 czerwca w Tarcalu, gdzie została podjęta przez Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Komitatu Borsod-Abauj-Zemplen Dezső Török oraz miejscowego burmistrza László Butta.

Wicemarszałek Wojciech Buczak uczestnicząc w głównych obchodach 16 czerwca, wziął udział w konferencji z udziałem węgierskich gospodarzy i zaproszonych gości na zamku w Szerencs. Oprócz delegacji podkarpackiej uczestniczyli w niej również przedstawiciele Samorządu Województwa Śląskiego, Kraju Koszyckiego oraz niemieckiego powiatu Rheingau-Taunus. Podczas konferencji, wicemarszałek Buczak podkreślił wagę i wielkie nadzieje, jakie w rozwijanej współpracy między naszymi regionami, pokłada społeczność Podkarpacia oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego. Wynika to nie tylko z tradycyjnych i serdecznych kontaktów z Węgrami, ale zwłaszcza z racji obecnych interesów.

Po konferencji nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej Franciszkowi II Rakoczemu, po której rozpoczęły się niemal całodniowe występy artystyczne. Wśród występujących był również reprezentujący Podkarpacie zespół Zigi Jazz Band. Zwieńczeniem występów był natomiast wieczorny musical „Fejedelem” (Monarcha), poświęcony obchodzonej tego dnia przez Węgrów rocznicy wybuchu powstania antyhabsburskiego z lat 1703-11.

Równolegle odbywały się spotkania między przedstawicielami poszczególnych samorządów i instytucji, w których brał udział wicemarszałek Buczak. Oprócz prezydenta Töröka rozmówcami przewodniczącego podkarpackiej delegacji byli burmistrz Sárospatak János Aros, wicerektor uniwersytetu w Miszkolcu Zsuzsanna Óváriné i przewodniczący powiatu Rheingau-Taunus Günter Retzmann.

Rozmowy skupiły się na poszukiwaniach wspólnej płaszczyzny współpracy między regionami. Do takich zaliczono winiarstwo, gdzie możliwy byłby transfer doświadczeń i rozwiązań znakomitego tokajskiego winiarstwa na ziemię podkarpacką. To przyszłościowa i dynamicznie się rozwijająca branża na Podkarpaciu – podkreślał wicemarszałek Buczak. Ciekawym pomysłem mogłyby być kursy i szkolenia dla podkarpackich winiarzy w  szkole winiarstwa w Sárospatak.

Bardzo ciepło została przyjęta oferta potencjalnej współpracy technicznych uczelni obu regionów, z wykorzystaniem potencjału laboratoriów Politechniki Rzeszowskiej. Inną możliwą sferą potencjalnej silnej kooperacji jest turystyka i jej rozmaite aspekty (od basenów termalnych po turystykę religijną). Z kolei spotkanie z reżyserem musicalu „Fejedelem” Levente Moravetzem rokuje nawiązaniem współpracy kulturalnej – odległych językowo, ale niezwykle bliskich tożsamościowo narodów – czego impulsem byłoby zaprezentowanie tej sztuki na Podkarpaciu.

Komitat Borsod-Abauj-Zemplen jest położony w północnej części Węgier, tuż przy granicy ze Słowacją i Krajem Koszyckim. To właśnie względy geograficzne w głównej mierze zdeterminowały współpracę naszych samorządów. Wszystko za sprawą starań na rzecz budowy europejskiego szlaku drogowego Via Carpatia, który w założeniu ma połączyć kraje bałtyckie z południem Europy. Odcinkiem tego szlaku w Polsce jest droga ekspresowa S19, przecinająca Podkarpacie z północy na południe. Stolicą komitatu jest Miszkolc, a jego prawdziwą wizytówką - tokajski region winiarski, wpisany na listę dziedzictwa światowego UNESCO.

Sama wizyta oraz przebieg poszczególnych rozmów pozwala mieć głęboką nadzieję na zacieśnienie współpracy Województwa Podkarpackiego z Komitatem Borsod-Abauj-Zemplen. Jej efektem powinny okazać się wspólne przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju społeczno-gospodarczego obu regionów.

 

Mateusz Werner
Daniel Kozik
fot. Mateusz Werner/
http://www.baz.hu/