Uruchomienie Domu Polskiego we Lwowie oraz organizacja zimowych igrzysk polonijnych to główne tematy rozmów podkarpackiej delegacji z Longinem Komołowskim, prezesem Wspólnoty Polskiej.

Głównym zadaniem stowarzyszenia to wszelkiego rodzaju wsparcie dla Polaków mieszkających za granicą, wszechstronna współpraca w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu, a także propagowanie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywanie jego znajomości wśród Polaków mieszkających za granicą. 
W spotkaniu wzięli udział marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Wojciech Buczak oraz dyrektor Kancelarii Zarządu Katarzyna Sołek i dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Michał Tabisz.
Podczas spotkania omówiono plany uruchomienia Domu Polskiego we Lwowie, placówki na którą od kilkudziesięciu lat czekają mieszkający tam Polacy. Rozmawiano również o przyszłorocznych zimowych igrzyskach polonijnych, których gospodarzem miałoby być Podkarpackie. Jedną z głównych aren zawodów miałby być sportowy ośrodek w Arłamowie.
Longin Komołowski wręczył marszałkowi Ortylowi nagrodę "Samorząd dla Polonii" przyznawaną za wspieranie Polonii i Polaków poza granicami granicami kraju w procesie kształtowania i podtrzymywania świadomości narodowej. 
Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP