Województwo Podkarpackie w ramach prowadzonej współpracy międzyregionalnej z Ukrainą współorganizowało szkolenie z zakresu reformy decentralizacji oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Realizacja tej inicjatywy była odpowiedzią na zgłoszoną przez ukraińskich partnerów prośbę w sprawie organizacji spotkań służących wymianie doświadczeń z przedmiotowego zakresu. Wydarzenie to odbyło się w dniu 22 kwietnia br. we Lwowie. W szkoleniu wzięło udział ok. 500 przedstawicieli samorządów z Obwodu Lwowskiego oraz władz państwowych Ukrainy.

Ukraińskim organizatorem wydarzenia była Lwowska Rada Obwodowa. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przygotowywał szkolenie przy współpracy z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych. Zakres merytoryczny polskich prezentacji poruszał zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, budżetem jednostek samorządu terytorialnego oraz reformą administracyjną w Polsce. Wiedzą i doświadczeniami w powyższym zakresie z uczestnikami szkolenia dzielili się: Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski, Pan Eugeniusz Galek – Wójt Gminy Cmolas, Pani Jolanta Tendelska – Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Rafał Polak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego, Pan Waldemar Dzień- Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego oraz Pan Dawid Adamski – konsultant w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym „AEROPOLIS” Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przedstawiane przez polskich prelegentów tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem były liczne pytania ze strony zgromadzonych słuchaczy.

Samorząd Województwa Podkarpackiego podczas przedsięwzięcia reprezentował Pan Bogdan Romaniuk – Przewodniczący Sejmiku. Pan Przewodniczący wspólnie z Panią Katarzyną Sołek – Dyrektor Kancelarii Zarządu, spotkał się z Panem Petro Kolidijem - Przewodniczącym Lwowskiej Rady Obwodowej. Podczas spotkania rozmawiano o przyszłych kierunkach współpracy Województwa Podkarpackiego oraz Obwodu Lwowskiego.

Przygotowanie szkolenia było kolejnym działaniem jakie Samorząd Województwa Podkarpackiego podejmuje w celu wsparcia ukraińskich partnerów w realizowaniu przemian ustrojowych za naszą wschodnią granicą. W Polsce mamy bogate doświadczenie związane z reformą administracji i teraz tym doświadczeniem chcemy dzielić się z Ukrainą. Organizacja szkolenia w dniu 22 kwietnia we Lwowie stanowiła pierwszy krok do powstania polsko – ukraińskiej platformy współpracy związanej z tworzeniem nowoczesnej administracji na Ukrainie.