Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Aktualności

Wizyta Konsul Generalnej Węgier

|
Michał Mielniczuk

06Szlak Drogowy Via Carpatia, współpraca gospodarcza a także kwestie związane ze Strategią Karpacką były głównymi tematami rozmowy Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Wojciecha Buczaka oraz Konsul Generalnej Węgier w Krakowie – Adrienne Körmendy, która w dniu 31 marca 2015 r. złożyła wizytę na Podkarpaciu. W spotkaniu uczestniczył także Michał Tabisz, Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej.

Pierwsza po wyborach samorządowych kurtuazyjna wizyta miała służyć przede wszystkim określeniu wspólnych obszarów współpracy oraz głównych priorytetów działań. Konsul Adrienne Körmendy podkreślała, iż konieczne wydaje się zintensyfikowanie współpracy gospodarczej albowiem podstawą dobrze funkcjonującego regionu jest silna gospodarka. Marszałek Buczak wyraził gotowość podjęcia działań w tym zakresie oraz chęć zorganizowania przedsięwzięć służących budowaniu stabilnych powiązań ekonomicznych.

Pan Wicemarszałek Wojciech Buczak jednocześnie zwrócił uwagę, iż aby osiągnąć sukces na gruncie gospodarczym i przyciągnąć inwestorów musimy być konkurencyjni wobec innych regionów. Dlatego też zaznaczył, iż Zarząd Województwa podejmuje wszelkie działania związane z poprawa infrastruktury transportowej w regionie.

„Intensyfikujemy prace nad uruchomieniem połączenia cargo pomiędzy portem lotniczym Rzeszów-Jasionka a Stanami Zjednoczonymi. Z planowanego połączenia będą mogły korzystać firmy zlokalizowane na Węgrzech, Słowacji czy Ukrainie. W dłuższej perspektywie zamierzamy zmodernizować linie kolejową o znaczeniu międzynarodowym  tj. Sanok – Zagórz – Łupków – Medzilaborce. Ponadto w dalszym ciągu prowadzimy działania lobbingowe na rzecz budowy szlaku drogowego Via Carpatia”.

Marszałek Buczak tym samym wspomniał o organizowanej w dniu 17 kwietnia br. konferencji „Via Carpatia – strategiczny szlak transportowy wschodnich regionów Unii Europejskiej” połączonej z uroczystością podpisania porozumienia o współpracy między Województwem Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim oraz węgierskim Komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén.

Konsul Adrienne Körmendy wyraziła zadowolenie z podejmowanych inicjatyw, „Efektywna współpraca pomiędzy państwami musi opierać się na poprawie infrastruktury, Via Carpathia to strategiczny projekt mający na celu włączenie regionów m.in. Polski, Węgier czy Słowacji w sieć dróg wzmacniających ich krajowy potencjał gospodarczy i handlowy”.

 

Paulina Bąk-Jachna
Kancelaria Zarządu