Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

plecy ludzi w sali. siedzą prezentacji

 


O tym, jak będzie wyglądało wdrażanie Zielonego Ładu na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz jakie będą korzyści wynikające z tego faktu, rozmawiano na konferencji zorganizowanej przez Europejski Komitet Regionów w Mediolanie. Uczestniczył w niej marszałek Władysław Ortyl.

 

W dyskusjach udział wzięli między innymi: samorządowcy, przedstawiciele unijnych instytucji, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych. Uczestnicy konferencji zajmowali się trzema kluczowymi kwestiami. Wiążą się one z systematyką wdrażania polityki Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym i regionalnym, korzyściami dla obywateli z transformacji ekologicznej oraz wdrażaniem Zielonego Ładu w czasach kryzysu.

 

- Coraz częściej odczuwamy skutki zmian klimatycznych, które prowadzą do wielu zagrożeń, a z którymi my i cała Europa musimy sobie radzić. Zmiana klimatu, w tym częstsze i intensywniejsze zjawiska ekstremalne, powodują rozległe i niekorzystne skutki dla ludzi i gospodarki. Fale upałów, susze, pożary lasów i powodzie są częścią rzeczywistości, do której niestety musimy nauczyć się dostosowywać. Prognozy wskazują, że zjawiska te będą nie tylko częstsze, ale również coraz bardziej złożone i dotkliwsze. Dlatego musimy rozmawiać o naszej przyszłości, o tym, jak możemy skutecznie przeciwdziałać tym negatywnym skutkom – mówi marszałek Władysław Ortyl.

 

W panelu poświęconym wdrażaniu Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym i regionalnym uczestnicy konferencji poruszali kwestię skutków zmian klimatycznych. Podkreślono, że potrzebują one rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, aby efekty były sprawiedliwe i trwałe. Zauważono też, że wiele regionów i miast zdecydowało się na włączenie różnych komponentów polityki do wspólnego planu. Z kolei w panelu poświęconym korzyściom wynikającym z działań w dziedzinie klimatu i środowiska mówiono o odporności w kategoriach przetrwania i prosperowania. Natomiast w panelu dotyczącym wdrażania Zielonego Ładu w czasach kryzysu mówiono o niepewności wynikającej ze wzrostu cen energii i inflacji.

 

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska wyznaczyła ambitny cel, jakim jest uczynienie Europy pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Aby urzeczywistnić zwiększone ambicje klimatyczne, europejskie miasta i regiony rozpoczęły tworzenie zintegrowanych struktur i sieci zarządzania w celu włączenia działań w dziedzinie klimatu i zrównoważonego rozwoju do wszystkich sfer ich gospodarki i społeczeństwa. Przyjmują one formę konkretnych lokalnych strategii i planów mających na celu realizację Europejskiego Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym, np. poprzez dekarbonizację budynków i transportu, systemów energetycznych, gospodarki odpadami i gospodarki wodnej. Koalicje z lokalnymi przedsiębiorstwami, przemysłem, podmiotami gospodarki społecznej i społeczeństwem obywatelskim mają kluczowe znaczenie dla kształtowania i wdrażania tych lokalnych zielonych ładów.

 

Galeria zdjęć:

 

Autor tekstu: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Auto zdjęć: Justyna Róg

Oddział Współpracy Międzynarodowej UMWP