Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna siedzący przed komputerem.

 

„Ukraina i Rzeczpospolita Polska w kontekście krytycznej turbulencji globalnej: nowe wyzwania, zagrożenia i szanse”. Pod takim hasłem odbywa się tegoroczna, piętnasta już edycja Spotkań Ukraińsko-Polskich. Pierwszego dnia uczestnicy wydarzenia rozmawiali między innymi o formach pomocy dla Ukrainy oraz aspektach społecznych związanych z napływem uchodźców.

 

W debacie uczestniczył wicemarszałek Piotr Pilch, który na początku podziękował narodowi ukraińskiemu za bohaterską walkę, którą prowadzi w obronie wspólnych wartości. Wicemarszałek podsumował również działania, jakie podjął samorząd województwa po wybuchu wojny.

 

Samorząd województwa od początku uczestniczył we wszystkich inicjatywach, które były niezbędne, aby nieść pomoc uchodźcom i pomagać tym, którzy zostali w Ukrainie, aby bronić napadniętego kraju – zapewnił Piotr Pilch.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch mówił o tym, że najtrudniejsze były pierwsze dni po wybuchu wojny, kiedy fala uchodźców przechodziła przez przejścia graniczne zlokalizowane na Podkarpaciu, dzienne było to nawet po 85 tys. osób.

 

To było wyzwanie logistyczne, by przyjąć tyle osób i przetransportować je dalej w głąb Polski i Europy – mówił wicemarszałek Pilch.

 

Wicemarszałek przypomniał o ogromnej pomocy i zaangażowaniu ze strony organizacji pozarządowych z Polski i ze świata, wśród których wymienił między innymi: World Central Kitchen, Caritas czy PCK. Mówił także o zaangażowaniu lokalnych samorządów i mieszkańców regionu, którzy wykazali się wielką ofiarnością i zrozumieniem.

 

Paneliści z Ukrainy podkreślali, że są wdzięczni za okazaną pomoc, która od pierwszych dni płynęła szerokim strumieniem i jak mówiła Oksana Kaliszczuk - profesor Wschodnioeuropejskiego Państwowego Uniwersytetu, to jest pomoc, która trwa nadal i obejmuje różnorakie sfery: od wsparcia humanitarnego, przez organizację nauczania w szkołach dla ukraińskich dzieci, czy pomoc psychologiczną.

 

Mykoła Łytwyn – z Instytutu Ukrainoznawstwa im. Iwana Krypjakewycza analizował sytuację przebywających na emigracji Ukraińców, ich wpływu na demografię oraz rozwój polskiej i ukraińskiej gospodarki, a także to, jak przebiega integracja uchodźców.

 

Mykoła Kuczerepa ze Wschodnioeuropejskiego Państwowego Uniwersytetu imienia Łesi Ukrainki mówił z kolei, że otwartość Polaków wobec Ukraińców, ogromna ofiarność i pomoc były możliwe dlatego, że oba narody miały okazję poznać się wcześniej na płaszczyźnie współpracy w obszarze kultury, co zbudowało wzajemne zaufanie.

 

Andrzej Szeptycki z Uniwersytetu Warszawskiego przybliżył z kolei wyniki różnych badań. Mówił m.in., że 69% polskiego społeczeństwa było zaangażowane w pomoc Ukrainie, a chęć wspierania walczących sąsiadów płynie między innymi z podobnych historycznych doświadczeń Polski, która w 1939 roku również została zaatakowana przez Rosję.

 

Dlatego od 24 lutego Polacy patrzą Ukrainę z dużym poczuciem zrozumienia i szacunkiem – mówił Andrzej Szeptycki.

 

Andrzej Szeptycki analizował również zmiany, jakie zachodzą w polskim społeczeństwie i w sferze przestrzeni publicznej w związku z tak dużym napływem do naszego kraju Ukraińców:

 

W sferze społecznej Polska stała się już krajem dwuetnicznym. Ukraińcy stanowią jakieś 6% społeczeństwa. W urzędach, bankach, infoliniach możliwy jest do wyboru język ukraiński. Tego jeszcze dawniej nie było. To rodzi pewne możliwości, ale i wyzwania – podkreślał Szeptycki.

 

Pierwszy dzień debaty zakończył się pytaniami do ekspertów. XV Spotkania Polsko-Ukraińskie potrwają od 22 do 25 września. Wydarzenie ma formułę hybrydową, czyli odbywa się stacjonarnie w miejscowości Jaremcze i online. Organizatorami są m.in. Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Wolność i Demokracja.

Autor tekstu: Monika Konopka
Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP