Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Logo EKR

 


 

Polscy członkowie Europejskiego Komitetu Regionów wystosowali specjalny apel. Z inicjatywy marszałka Władysława Ortyla, zwracają się do władz lokalnych i samorządowych w całej Europie. Proponują konkretne działania w tym utworzenie europejskiej bazy, która pomoże w pozyskaniu pomocy i przemieszczaniu się po Europie. Poniżej prezentujemy jego treść

APEL DELEGACJI POLSKIEJ, RUMUŃSKIEJ, SŁOWACKIEJ I WĘGIERSKIEJ
W EUROPEJSKIM KOMITECIE REGIONÓW O SOLIDARNOŚĆ Z UKRAINĄ WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH W CAŁEJ UE

Od 24 lutego Federacja Rosyjska dopuszcza się zbrodni na narodzie ukraińskim. Stanowi to naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, ale i pogwałcenie obowiązujących traktatów i norm społecznych, powszechnie obowiązujących w XXI wieku.

Jako przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, sprawujący swój urząd najbliżej obywateli, powinniśmy okazać pełną solidarność z obywatelami Ukrainy, szukającymi schronienia i bezpieczeństwa na terenie całej Unii Europejskiej.

Rządy, samorządy, organizacje społeczne, ale również ogromna liczba obywateli Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier intensywnie organizuje pomoc humanitarną. Setki tysięcy mieszkańców naszych krajów gości uchodźców we własnych domach.

Możliwości naszych samorządów i mieszkańców nie są jednak nieograniczone, dlatego potrzebujemy pomocy innych krajów europejskich i rozwiązań systemowych.

Aby uniknąć katastrofy humanitarnej, potrzebny jest oparty o dobrowolność mechanizm wsparcia dla relokacji uchodźców oraz dedykowanie na ten cel dodatkowych środków z funduszy europejskich.

Musimy wziąć pod uwagę fakt, że na skutek działań wojennych oraz ogromu zniszczeń, obywatele Ukrainy nie będą mogli szybko powrócić do swoich dotychczasowych miejsc zamieszania, dlatego pomoc musi być długofalowa..

Najpilniejszą kwestią z perspektywy Polskich, Rumuńskich, Słowackich i Węgierskich samorządów jest stworzenie europejskiej bazy danych, tak aby zapewnić uchodźcom, szczególnie matkom z dziećmi, zweryfikowaną i zaufaną listę ofert dot. możliwości zakwaterowania i pracy w całej Unii Europejskiej (z uwzględnieniem oferty transportu do tych miejsc).

Apelujemy, aby Europejski Komitet Regionów, wykorzystując swoją rozległą sieć kontaktów, przyczynił się do powstania tego typu bazy danych i jej koordynacji – tworząc ją samemu lub wykorzystując w tym zakresie, jeśli istnieje taka potrzeba, wsparcie Komisji Europejskiej lub innych powiązanych instytucji.

Apelujemy o solidarność z narodem ukraińskim oraz otwarcie swoich regionalnych i lokalnych społeczności i domów na uciekających przed wojną Europejczyków.