Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi siedząca przy stole.

 


Autor tekstu: Baulina Bąk-Jachna
Autor zdjęć: Michał Hubala

Kancelaria Zarządu / Biuro Prasowe UMWP

 

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Czeskiej w Polsce Jakub Dürr przebywał z kurtuazyjną wizytą na Podkarpaciu. Nie była to jego pierwsza wizyta w naszym województwie, bo przyjeżdżał już na Podkarpacie w związku z kryzysem w Ukrainie i aktywnie udzielał się w punktach recepcyjnych w Przemyślu. Tym razem było to pierwsze spotkanie z władzami województwa po złożeniu listów uwierzytelniających w grudniu 2021 r.

 

Ambasador w rozmowie podkreślał, że jest wdzięczy Polsce i Polakom za postawę, jaką reprezentują wobec narodu ukraińskiego. Za doskonałą organizację i pracę wszystkich służb.

 

Polacy są wzorem do naśladowania. Jestem niezwykle zadowolony, że Czesi mają za sąsiadów naród, który potrafi solidarnie działać w kryzysie. Jednocześnie chciałem podkreślić, że naród czeski również zaangażował się w działania pomocowe. W Przemyślu otworzyliśmy tymczasowy urząd konsularny, gdyż wiele osób uciekających przed zagrożeniem szukało schronienia w naszym kraju – mówił ambasador.

 

Ponadto ambasador pozytywnie ocenił działalność organizacji pozarządowych, które bardzo aktywnie, w sposób zorganizowany udzielały pomocy potrzebującym. Wspomniał również o wolontariuszach z organizacji „Lekarze i Ratownicy Czech i Moraw”, którzy w Przemyślu udzielali uchodźcom bezpłatnego leczenia i pomocy medycznej.

 

Ważnym aspektem rozmów była również kwestia współpracy międzyregionalnej. Ambasador Dürr po wizycie w Podkarpackim Parku Naukowo – Technologicznym i wysłuchaniu prezentacji na temat inteligentnych specjalizacji Podkarpacia przyznał, że dołoży wszelkich starań, aby Morawski Klaster Lotniczy nawiązał współpracę z „Doliną Lotniczą”

 

Wicemarszałek Pilch omówił dotychczasową współpracę województwa podkarpackiego z czeskim Krajem Zlińskim, który wielokrotnie prezentował się na międzynarodowych targach produktów ekologicznych i żywności wysokiej jakości ”EKOGALA”, wspomniał również o udziale młodzieży z Podkarpacia w jednym z najstarszych na świecie międzynarodowym festiwalu filmowym dla dzieci i młodzieży w Zlinie, a także o nawiązanych kontaktach między winiarzami z Podkarpacia i Kraju Zlińskiego, którzy wymieniali się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat enoturystyki podczas objazdów studyjnych.

 

Jestem przekonany, że z pomocą pana ambasadora, uda nam się wskrzesić współpracę między Podkarpaciem i Krajem Żlińskim. Jako region o silnym potencjale gospodarczym, województwo podkarpackie jest otwarte na współpracę z partnerami zagranicznymi. O specyfice podkarpackiej gospodarki decyduje silna pozycja branży lotniczej, informatycznej, motoryzacyjnej oraz ekologicznego rolnictwa. Potencjał regionu dodatkowo wzbogacają unikalne walory krajobrazowe i nieskażona przyroda, które decydują o jakości życia – podsumował spotkanie wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Galeria zdjęć: