Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna mówi do mikrofonu.

 


 Autor tekstu: Monika Konopka, Aleksandra Gorzelak - Nieduży

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Marszałek Władysław Ortyl, jako członek Europejskiego Komitetu Regionów wziął udział w posiedzeniu komisji COTER, której jest członkiem. Uczestniczył również w seminarium zorganizowanym przez członków Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, zasiadających w EKR, które poświęcone było bezpieczeństwu.

 

Podczas posiedzenia komisji COTER rozmawiano między innymi o sprawiedliwej transformacji. Zabierając głos marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że kontekst geopolityczny zmienił się znacząco od czasu zaproponowania po raz pierwszy Europejskiego Zielonego Ładu w 2019 roku. Warunkiem sukcesu transformacji będzie dziś zatem uczynienie jej sprawiedliwą dla regionów, obywateli i przedsiębiorców.

 

Sprawiedliwa transformacja musi iść w parze z innowacyjnością, a właściwie innowacyjność technologiczna, zero i niskoemisyjność powinny ją wyprzedzać w odniesieniu do gospodarki. Tak się niestety nie stało, dlatego musimy szukać instrumentów finansowych, które będą rekompensować wzrost cen energii – mówił w Brukseli marszałek Ortyl.

 

Jeśli nie pokierujemy odpowiednio transformacją, zwłaszcza w dostępie przedsiębiorstw i obywateli do przystępnej cenowo energii, nie zapewnimy wysokiej gotowości do innowacji oraz badań naukowych, to transformacja wraz ze wspomnianymi kryzysami może mieć duży wpływ i może być zagrożeniem konkurencyjności europejskiej gospodarki – dodał marszałek Ortyl.

 

Marszałek dodał, że pogłębiona analiza warunków gospodarczych musi być podstawą do transformacji, a sprawiedliwa transformacja musi iść w parze z innowacyjnością. Odniósł się także do kwestii rosyjskiego gazu:

 

Trudno sobie dziś wyobrazić, że byli w Unii Europejskiej poważni politycy, którzy wyobrażali sobie, że rosyjski gaz w rękach Putina, pomoże niskim kosztem utorować Europie drogę do neutralności klimatycznej. Dziś już chyba dla wszystkich jest jasne, że ta cena jest bardzo wysoka, wciąż rośnie, tak samo jak rośnie liczba ofiar wywołanych agresją putinowską na Ukrainie – dodał marszałek.

 

Podczas seminarium, które zorganizowali w Brukseli członkowie Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, zasiadający w Europejskim Komitecie Regionów, mówiono z kolei o handlu narkotykami i o przestępczości. Uczestnikiem paneli dyskusyjnych był również marszałek Władysław Ortyl, pierwszy wiceprzewodniczący Grupy EKR w Europejskim Komitecie Regionów.

 

Seminarium zgromadziło przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz, ekspertów i funkcjonariuszy organów ścigania. Jego głównym celem była próba znalezienia odpowiedzi na pytania - jakie są dostępne i możliwe rozwiązania, które należy wdrożyć w różnych zakątkach Europy, miastach i regionach, aby skutecznie walczyć z przestępczością i narkotykami. A także – jak zapewnić mieszkańcom lokalnych wspólnot życie w bezpiecznych dzielnicach.

 

W pierwszym panelu prelegenci ocenili szeroki aspekt zapewnienia bezpieczeństwa naszym społecznościom, wykraczający poza ogrom wyzwania, jakim jest walka z handlem narkotykami, przemocą gangów i przestępczością zorganizowaną, a także bardziej globalne zagrożenie radykalizacją. Prelegenci ocenili powiązania między wadliwym systemem migracyjnym UE, a ochroną kontynentu europejskiego przed zagrożeniem przemocą i terroryzmem.

 

W drugim panelu omówiono z kolei kwestię walki z handlem narkotykami oraz przestępczością zorganizowaną. Prelegenci przedyskutowali opinię KR-u na temat planu działania UE w zakresie walki z handlem narkotykami i przestępczością zorganizowaną, podkreślając znaczenie priorytetowego traktowania działań w tej dziedzinie, w tym w zakresie zapobiegania poprzez zwalczanie pierwotnych przyczyn przestępczości zorganizowanej i podejmowanie działań przeciwko działalności przestępczej jako trwałego rozwiązania. Uczestnicy dyskusji przypomnieli, że zwalczanie problemu handlu narkotykami obejmuje kilka celów politycznych, od zdrowia po edukację, integrację społeczną i budowanie odpornych społeczności. W tej części seminarium Matteo Binachi – sprawozdawca Komitetu Regionów, z miasta Varese we Włoszech zaprezentował Plan działania UE w zakresie walki z handlem narkotykami i przestępczością zorganizowaną.

 

Całość debaty podsumował marszałek Władysław Ortyl, dziękując za zaprezentowanie kwestii bezpieczeństwa w Szwecji, Słowacji, Włoszech i na Węgrzech, a także z perspektywy organizacji, które zajmują się zwalczaniem tych zjawisk, takich jak Europol, agencja CEPOL, a także Europejskie Forum Bezpieczeństwa Miejskiego.

 

Przestępczość zorganizowana jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Dane potwierdzają, że sytuacja w europejskich miastach i regionach zaostrza się ze względu na wzrost przemocy, która pochłania rekordową liczbę ofiar. Przemoc jest często podsycana przez uzbrojone gangi rywalizujące o kontrolę nad dzielnicami i zyski z nielegalnego handlu substancjami zakazanymi. Jak słyszeliśmy w opinii, przygotowanej z inspiracji Matteo Bianchiego, Komitet Regionów wzywa władze lokalne i regionalne do zjednoczenia się w walce z handlem narkotykami i przemocą z tego nielegalnego handlu wynikającą oraz do opracowania środków zapobiegawczych w celu zminimalizowania ryzyka zaangażowania młodych ludzi w działalność przestępczą związaną z obrotem narkotykami. Potrzebujemy również odpowiednich działań policyjnych, aby rozbić siatki przestępcze i zapewnić poczucie bezpieczeństwa i spokoju w naszych społecznościach – zaznaczył marszałek Władysław Ortyl, dodając - Zgadzam się z tym, że działania należy rozpocząć na szczeblu lokalnym, biorąc pod uwagę bliskość władz samorządowych i obywateli. Nasza dzisiejsza konferencja potwierdza, że my, samorządowcy, jesteśmy na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o zapobieganie przestępczości, radykalizacji i zwalczaniu nielegalnego handlu narkotykami. Nie możemy jednak walczyć z tymi zjawiskami w pojedynkę, potrzebujemy wzajemnie się w tym zakresie wspierać.
 

 Galeria zdjęć: