Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa łudź siedzi dookoła stołu i rozmawiają.

 


 Autor tekstu: Monika Konopka

Autorzy zdjęć: Anna magda, Katarzyna Gieroń

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Karol Ożóg na zaproszenieLivii Styp-Rekowskiej, Szefowej Misji Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Polsce,wziął udział w uroczystości zakończenia prac remontowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rzeszowie, w którym uczą się dzieci z Polski i Ukrainy. Dzień później przyjął Szefową IOM w urzędzie marszałkowskim.

 

Uroczystość oddania po remoncie zespołu szkolno-przedszkolnego odbyła się w środę, 5 czerwca. Wicemarszałek jako jeden z zaproszonych gości, wygłosił przemówienie na otwarcie wydarzenia. Podziękował za zaproszenie oraz pogratulował Organizacji IOM za niezwykle cenną i potrzebną inicjatywę, jaką była modernizacja szkoły. Dzięki wsparciu organizacji oraz darczyńcom udało się wyremontować placówkę, w której uczą się dzieci z Polski i Ukrainy. W szkole uczy się obecnie ok. 60 dzieci z Ukrainy. Dzięki remontowi sal lekcyjnych, doposażeniu szkoły, zakupowi laptopów, dzieci polskie i ukraińskie mogą uczyć się w nowoczesnym i zmodernizowanym budynku. Wszystkie wykonane prace remontowe można było zobaczyć podczas prezentacji krótkiego filmu.

 

Dzięki wspólnym działaniom szkolna społeczność zyskała nową przestrzeń do nauki  i pracy. Wierzę, że wyremontowana szkoła spełni wszystkie oczekiwania zarówno uczniów, dyrekcji, nauczycieli, jak i rodziców oraz pozwoli wszystkim czuć się komfortowo w miejscu, które uczy i wychowuje – mówił wicemarszałek Karol Ożóg.

 

Wicemarszałek w swoim przemówieniu przypomniał ponadto o pomocy uchodźcom z Ukrainy, jakiej udzielił Samorząd Województwa Podkarpackiego już w pierwszych dniachwojny. Województwo Podkarpackie aktywnie wspierało również ludność pozostającą na Ukrainie. Organizowano m.in. zbiórki, dostarczano pomoc humanitarną i medyczną, oferowano schronienie dla potrzebujących.

 

W czwartek, 6 czerwca,wicemarszałek Ożóg kontynuował rozmowy z organizacją IOM podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim. Pani Livia Styp-Rekowska przedstawiła organizację i sposób jej działania. Rozmowy dotyczyły projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej a także pomocy, jaka została udzielona mieszkańcom Ukrainy. Rozmowy toczyły się również wokół poszukiwania wspólnych obszarów i możliwości współpracy, aby można było zaplanować działania w regionie. 

 

Obie strony wymieniły się spostrzeżeniami i doświadczeniami, które mogą przerodzić się w owocną współpracę w przyszłości.

 

IOM to Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. Utworzona została w 1951 roku i prowadzi różnorodne działania w odpowiedzi na potrzeby migrantów, osób wewnętrznie przesiedlonych, powracających do krajów pochodzenia oraz społeczeństwa przyjmującego. Działania IOM to między innymi zapewnianie bezpośredniej pomocy humanitarnej oraz integracji.

 

Galeria zdjęć: