Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

siedzi przy komputerze i mikrofonie.

 


Obecny kontekst polityczny i reakcja UE na wojnę w Ukrainie. Rozwój regionalny i odbudowa Ukrainy oraz wkład UE w odbudowę ukraińskich miast i regionów – to główne tematy posiedzenia grupy roboczej ds. Ukrainy działającej przy Europejskim Komitecie Regionów.

Spotkanie, które odbywało się w formule hybrydowej, w imieniu Premiera Ukrainy Denysa Szymhala, rozpoczął zastępca sekretarza stanu Rządu Ukrainy – Anatolii Kutsevol, który powiedział: 

Ukraina od 80 dni walczy o swoją wolność, tysiące ofiar śmiertelnych, tysiące domów, szkół i szpitali zostały zniszczone. Nie ma w Ukrainie regionu, który nie poniósł szkód. W niektórych regionach poziom zniszczeń to ok. 70%. Ponad 80 tys. kilometrów kwadratowych naszego kraju trzeba będzie posprzątać z pozostałości wojny – te szkody rosną z dnia na dzień.

 

Europejski Komitet Regionów jest źródłem nadziei dla Ukrainy – zarówno dla obszarów miejskich jaki wiejskich, które będą miały za sobą koszmar wojny. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje o to, żeby właśnie miasta i regiony ściśle współpracowały ze sobą. Taka inicjatywa może być nowym impulsem do nawiązania współpracy. Każde miasto w Ukrainie jest miastem europejskim, każda inwestycja w Ukrainę, to inwestycja na rzeczy wolności, demokracji i dobrobytu zjednoczonej Europy – zakończył Anatolii Kutsevol.

 

Pierwsza sesja poświęcona była obecnej sytuacji w Ukrainie oraz temu, jak powinno wyglądać zaangażowanie unijnych struktur wobec toczącej się wojny. Uczestnicy spotkania wezwali do utworzenia nowego funduszu UE, który będzie wspierał regiony i miasta przyjmujące największą liczbę uchodźców uciekających przed wojną. Zdaniem członków grupy optymalizacja obecnych funduszy nie wystarczy, ponieważ obecna nadzwyczajna sytuacja wymaga dodatkowych działań. Mówiono także o konieczności wsparcia gospodarek i firm krajów członkowskich UE, które ucierpiały w wyniku wybuchu wojny i wprowadzenia sankcji.

W związku kryzysem żywnościowym i blokadą portów czarnomorskich, kraje, które graniczną z Ukrainą powinny przygotowywać infrastrukturę do logistycznego przerzutu – nie tylko zboża, ale i innych towarów, które będą i są produkowane na Ukrainie. Taki projekt centrów logistycznych jest na Podkarpaciu przygotowywany w oparciu o szeroką i wąskotorową infrastrukturę kolejową – mówił Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

 

Wszystkie działania dla Ukrainy i krajów, które z nią graniczą powinny się zaczynać od wdrażania pomocy technicznej Unii Europejskiej, która przeznaczy środki na przygotowanie projektów odbudowy infrastruktury ukraińskiej oraz logistyki po stronie polskiej. Pamiętajmy o tym, że dopóki nie zostanie przygotowana pierwsza dokumentacja, projekt czy koncepcja, pozostanie to wszystko w sferze deklaracji i tylko teoretycznych działań – apelował marszałek Władysław Ortyl.

 

Drugą poruszaną kwestią był rozmiar szkód w Ukrainie, szczególnie w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej, ale także budynków mieszkalnych i przemysłowych. Członkowie grupy mówili o konieczności usystematyzowania a wręcz zinstytucjonalizowania pomocy unijnej dla Ukrainy.  Podkreślono podczas spotkania, że Europejski Komitet Regionów popiera utworzenie planu odbudowy dla Ukrainy, aby ożywić gospodarkę tego kraju po wojnie.

„Wkład UE w odbudowę ukraińskich miast i regionów” – to temat trzeciej sesji tematycznej poświęconej formom i wielkości wsparcia dla Ukrainy. Do tej pory Unia Europejska przekazała już 600 mln euro na pomoc walczącej Ukrainie w formie preferencyjnych kredytów, a kolejny pakiet jest przygotowywany. Zdaniem członków Komitetu Regionów konieczne jest dalsze wsparcie, które złagodzi społeczne i gospodarcze skutki wojny w ukraińskich regionach. Jak podkreślono podczas debaty, dobrym rozwiązaniem będzie tworzenie partnerstw między ukraińskimi miastami a regionami w UE.

Galeria zdjęć:

 

Autor tekstu: Monika Konopka, Michał Hubala
Autor zdjęć: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP