Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie całej sali. Po prawej mężczyzna przed mównicą. Stoi bokiem. Po lewej ludzie siedzą na krzesełkach

 


Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak – Nieduży 

Autor zdjęć: Anna Magda 

Biuro prasowe UMWP

 

Przez trzy dni trwają na Podkarpaciu wydarzenia rozpoczynające nowy Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Inauguracją programu stało się PierwszeForum Poszukiwania Partnerów w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Forum w całości poświęcone jest priorytetowi Zdrowie. Gości wydarzenia na Podkarpaciu powitał gospodarz regionu marszałek Władysław Ortyl

 

Bardzo się cieszę, że to forum odbywa się na Podkarpaciu, w regionie, który stał się tak znaczącym miejscem na mapie relacji polsko-ukraińskich po tym, jak Ukraina doznała brutalnej agresji ze strony Rosji putinowskiej.  Ważne jest dla nas zarówno to, co zrobiliśmy i robimy, by pomóc uchodźcom z Ukrainy oraz jej mieszkańcom. Bardzo ważne jest dla nas także to, aby wesprzeć przygotowania Ukrainy do akcesji do Unii Europejskiej. Wszyscy czekamy na moment, kiedy ta brutalna wojna się skończy, oby jak najszybciej, by ta akcesja do UE mogła zdarzyć się jak najszybciej. Oczywiście potrzebne są do tego liczne przygotowania i z pewnością jednym z ważnych doświadczeń może być właśnie program Interreg, który dla mnie osobiście jest ważny. Nie ma on ogromnego budżetu i przy programach wartych miliardy może wydawać się skromny. Ale dlatego, że środki są skromne trzeba dobrze współpracować, starannie planować i skrupulatnie je dedykować, aby przynosiły jak najlepsze efekty, przekładając się na dobrą współpracę i dla parterów z Polski i Ukrainy – mówił w czasie powitania gości forum marszałek Władysław Ortyl. 

 

Chciałbym, aby poznając zrealizowane w poprzedniej perspektywie projekty znaleźli państwo dobre praktyki, które będą mogły być realizowane w przyszłości. Podkarpacie i Rzeszów są w czasie wojny w Ukrainie hubem pomocyhubem dyplomatycznym,humanitarnym i medycznym. Chcielibyśmy także dysponując naszymi doświadczeniamistać hubem, który będzie wspierał Ukrainę w dobrym wykorzystaniu funduszy europejskich – podkreślał marszałek Ortyl.  

 

W forum uczestniczy blisko stu przedstawicieli instytucji i organizacji z Polski i Ukrainy, którzy są  potencjalnymi partnerami projektów medycznych, które będą mogły być realizowane  w priorytecie Zdrowie. Są to głównie dyrektorzy szpitali, sanatoriów, stacji pogotowia ratunkowego, ośrodków rehabilitacji i opieki długoterminowej, ale także przedstawiciele samorządów. Kolejnych kilkudziesięciu uczestników to organizatorzy wydarzenia oraz jego goście z instytucji związanych z wdrażaniem funduszy europejskich. Wśród uczestników z Polski są między innymi: Magdalena Rudzińska z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Naczelnik Wydziału Systemów Zarządzania i Kontroli w Departamencie Współpracy Terytorialnej, dr Leszek Buller – Dyrektor Centrum Projektów Europejskich w Warszawie oraz Andrzej Słodki – kierownik Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

 

Z kolei wśród ukraińskich gości znaleźli się miedzy innymi: Roman Shepelyak z  Administracji Państwowej Obwodu Lwowskiego, Naczelnik Wydziału Międzynarodowej Pomocy Technicznej i Współpracy Międzynarodowej, Olha Yutovets z AdministracjiPaństwowej Obwodu Rówieńskiego, Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej oraz Olha Bityuk reprezentująca Administrację Państwową Obwodu Wołyńskiego, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Stosunków Zewnętrznych, Turystyki i UzdrowiskWśród gości forum znaleźli się  samorządowcy z regionu, wśród nich radny województwa Adam Drozd.  

 

Celem wydarzenia jest prezentacja założeń nowego Programu Interregwskazanie najlepszych praktyk w projektach medycznych i ratowniczych oraz zaoferowanie wsparciai pomocy dla przyszłych wnioskodawców w nawiązywaniu partnerstw w ramach projektów oraz zidentyfikowaniu płaszczyzn możliwej współpracy. W tym roku Program obchodzi swoje 20-lecie (pierwsze prace nad transgranicznym programem rozpoczęły się w 2003 roku, na rok przed wstąpieniem Polski do UE). Program funkcjonował w kolejnych perspektywach pod różnymi nazwami, ale zawsze miał jeden cel – wszechstronne wsparcie rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy (wcześniej także Białorusi).

 

Współpraca polsko-ukraińska już od 20 lat gromadzi partnerów po obu stronach granicy. Interreg stworzył już wiele efektów, chcemy by powstawały kolejne. Pierwszy nabór w ramach programu ogłosimy w maju i potrwa on do lipca. Chcemy zapoznać państwa z założeniami programu, stworzyć przestrzeń do wymiany projektów transgranicznych, tak by służyły lokalnym wspólnotom. Chcemy pomóc w nawiązaniu długotrwałej, stałej współpracy, dzięki czemu możliwa jest realizacji innowacyjnych i ważnych projektów uwzględniających rozwój pogranicza– mówiła w czasie forum Magdalena Rudzińska z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Naczelnik Wydziału Systemów Zarządzania i Kontroli w Departamencie Współpracy Terytorialnej. 

 

Chcemy,  byw trakcie forum poznali państwo nasze doświadczenia z projektów z poprzednich lat, skorzystali z możliwości wymiany koncepcji, doświadczeń, nawiązali nowe partnerstwa, co może przełożyć się na decyzje o złożeniu wniosków nowym naborze. Chcemy, aby były to projekty wysokiej jakości i spełniały państwa oczekiwaniapodkreślałaMagdalena Rudzińska z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Podmioty Podkarpacia w ramach programu INTERREG realizowały projekty przedewszystkim z partnerami z obwodów: lwowskiego, iwanofrankiwskiego i zakarpackiego. Dla przykładu w latach  2014-2020 było to ponad 20 wspólnych projektów inwestycyjnych, o wartości ponad 55 mln EUR. Dodatkowo zatwierdzono do realizacji 36 mikroprojektów, o wartości ponad 2 mln EUR z udziałem podkarpackich partnerów. 

 

Miałem okazję być we wszystkich obwodach Ukrainy w ostatnim czasie, posłuchałem tegoco mówią Ukraińcy. Jest duża potrzeba współpracykoleżanki i koledzy z Ukrainy chcą współpracować, mają dobre pomyy, warto je przekuć w partnerstwo. To forum jest szansą, by od razu konsultować państwa pomysły, popytać, dopytać, bo jest to płaszczyzna do poszukiwania nowych partnerstw, poznania potrzeb i wreszcie wypracowania wizji, jak te potrzeby realizować z pożytkiem dla polskich i ukraińskich beneficjentów – mówił dr Leszek Buller – Dyrektor Centrum Projektów Europejskich w Warszawie

 

Nowy program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 pozwoli realizować dla rozwoju pogranicza partnerstwa w priorytetach: ŚRODOWISKO, ZDROWIE, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA, GRANICE.  Budżet Programu jest podobny jak w poprzedniej perspektywie: ponad 187 mln euro, z tego 170 mln euro na granty. 

 

Kolejne forum w ramach Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 poświęcone priorytetowi Środowisko odbędzie się pod koniec kwietnia w Lublinie.

 

Galeria zdjęć: