Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Ekologiczne źródła energii, współpraca międzyregionalna i problemy migracyjne to tematy, które były poruszane przez marszałka Władysława Ortyla w rozmowach z przedstawicielami samorządów i politykami reprezentującymi włoskie regiony. Do spotkania doszło 14 grudnia w Rzymie.

Marszałek Władysław Ortyl spotkał się z Giorgii Meloni, przewodniczącą partii Fratelli d'Italia i partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Władysław Ortyl pełni rolę przewodniczącego Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów. Głównym tematem rozmów była działalność partii EKR w Komitecie Regionów, który jest europejskim organem reprezentującym władze lokalne i regionalne w Unii Europejskiej. Wśród poruszonych kwestii znalazł się kryzys migracyjny, który dotyka zewnętrznych granic UE, a także polityka spójności oraz krajowe plany odbudowy. Giorgii Meloni podkreśliła, iż wobec kryzysu wywołanego pandemią Covid 19, kluczowe jest jak najszybsze zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Przewodnicząca partii EKR wyraziła również pełną solidarność z Polską wobec kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

W rozmowach uczestniczył także Marco Marsilio, przewodniczący regionu Abruzja i wiceprzewodniczący grupy EKR w Komitecie Regionów. Marszalek Ortyl w rozmowie z przewodniczącym Marco Marsilio nawiązał do tematu doliny wodorowej, które powstają w Abruzzo i na Podkarpaciu oraz do konieczności wymiany dobrych praktyk pomiędzy regionami.

Marszałek Ortyl spotkał się także z Matteo Bianchim, który jest radnym włoskiego miasta Varese, członkiem Komitetu Regionów i posłem do parlamentu Włoch. Matteo Bianchi poinformował marszałka o przygotowywanej rezolucji włoskiego parlamentu na temat solidarności z Polską.

Jednym z punktów było także spotkanie z ambasadorem RP w Republice Włoskiej i Republice San Marino – Anną Marią Anders. Pani ambasador, jeszcze jako senator i pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego po raz ostatni gościła na Podkarpaciu w 2018 roku podczas Kongresu 60 milionów, a wcześniej w 2016 roku wzięła udział w Kongresie Polonii Amerykańskiej w naszym województwie. Marszałek Ortyl zaprosił panią ambasador do złożenia wizyty na Podkarpaciu w lipcu przyszłego roku.

Tekst: Justyna Róg, Daniel Kozik
Zdjecia: Justyna Róg
UMWP