Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Szóstka ludzi pozuje do zdjęcia.

 


Jak budować harmonijny rozwój regionalny w oparciu o zasoby kosmiczne – nad tym zastanawiali się uczestnicy sympozjum regionalnego w Redu, w Belgii. Udział w dyskusji wziął marszałek Władysław Ortyl, wiceprzewodniczący stowarzyszenia NEREUS, zrzeszającego regiony z Europy wykorzystujące dane i technologie satelitarne.

W sympozjum udział wzięli między innymi: Eric Morel de Westgaver z Europejskiej Agencji Kosmicznej - dyrektor ds. europejskich, prawnych i międzynarodowych, Willy Borsus – minister gospodarki w Regionie Walońskim, Thiery Cotelle – przewodniczący NEREUS, a także przedstawiciele klastrów, przedsiębiorstw i ośrodków badawczych europejskich regionów oraz przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej – prof. Andrzej Majka i prof. Tomasz Rogalski, a także Marcin Rudnicki – przedstawiciel Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Marszałek Władysław Ortyl otwierając sympozjum zwrócił uwagę na szybki rozwój przemysłu kosmicznego oraz zwiększającą się rolę w tym zakresie stowarzyszenia NEREUS:

 

Przemysł kosmiczny to obszar, który bardzo dynamicznie się rozwija i będzie miał coraz większy wpływ na światową gospodarkę, funkcjonowanie społeczne, bezpieczeństwo środowiskowe i rozwój regionalny. Dlatego wszelkie inicjatywy podejmowane przez sieć NEREUS są bardzo istotne dla zwiększania globalnej rozpoznawalności i szerzenia wiedzy w tej tematyce – mówił.

 

 

Marszałek podkreślił znaczenie inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego, jaką jest „lotnictwo i kosmonautyka” w rozwoju tego sektora:

 

Z punktu widzenia województwa podkarpackiego inteligentna specjalizacja, jaką jest „Lotnictwo i kosmonautyka” wyróżnia się w profilu działań regionu, stąd podejmowane są działania, jak uruchomienie klastra kosmicznego z końcem 2021 roku. Rozwój tego sektora nie byłby możliwy bez znaczącego zaangażowania przedsiębiorstw, więc bardzo cieszy fakt, że te innowacyjne obszary są przedmiotem zainteresowania firm. Rolą regionów w tej kwestii jest stwarzanie dobrych warunków do funkcjonowania i stabilnego rozwoju, w tym rozwijanie współpracy międzynarodowej – powiedział.

 

Władysław Ortyl pozytywnie odniósł się też do międzynarodowej współpracy w zakresie rozwoju przemysłu kosmicznego:

 

Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie zapoczątkuje i rozszerzy owocną współpracę pomiędzy przedstawicielami ośrodków badawczych, ośrodków akademickich i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem technologii kosmicznych z całej Europy, co skutkować będzie rozwojem branży kosmicznej oraz regionów UE. Każda inicjatywa, która ma wspomagać rozwój regionu w różnych obszarach, w tym w  wykorzystaniu danych satelitarnych, jest warta wsparcia. Przyczyni się do wdrażania unijnego planu naprawy gospodarczej, zielonego ładu i transformacji cyfrowej – mówił marszałek.

 

Autor tekstu: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP