Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna siedzi i mówi

 


Tekst: Daniel Kozik

Fot.: Justyna Róg

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Trwają 8. Dni Rozszerzenia w Brukseli. To zawsze dobry moment o możliwościach kolejnego poszerzenia Unii Europejskiej.  

Udział w rozmowach wziął marszałek Władysław Ortyl, który zabrał głos w ramach Grupy Roboczej Ukraina. Marszałek podkreślał więzi województwa podkarpackiego z ukraińskimi regionami, wskazywał też na wieloletnią współpracę i doświadczenia wynikające z realizacji wspólnych projektów. Marszałek wskazywał jednocześnie na zaangażowanie się Samorządu Województwa Podkarpackiego w organizację pomocy sąsiadom zza wschodniej granicy po wybuchu wojny z Rosją. Zwrócił przy tym uwagę na organizację przez Podkarpackie kolonii letnich dla ukraińskich dzieci:

 

Cieszymy się, że w ubiegłym roku mieliśmy możliwość zorganizować letnie kolonie w pięknej, uzdrowiskowej miejscowości, miejscu przyjaznym dzieciom. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasi goście czuli się podczas tego wypoczynku bezpiecznie, by mieli dobrą opiekę, ale przede wszystkim, by liczne atrakcje pozwoliły im zapomnieć o traumie wojny i ucieczki. Wspólnie z ukraińskimi partnerskimi obwodami planujemy podobne przedsięwzięcia również tego lata – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Po posiedzeniu grupy roboczej nastąpiło otwarcie biura regionalnego obwodu lwowskiego W Brukseli. Biuro będzie służyć integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz nawiązywaniu wspólnych kontaktów. Biuro uroczyście otworzył Serhii Kiral, wicemer Lwowa.

Członkowie grupy EKR podkreślają, że Unia Europejska musi dołożyć wszelkich starań, aby Ukraina wyszła z tej wojny zwycięsko. Wykorzystują przy tym każdą okazję, aby zademonstrować niezachwianą solidarność z narodem Ukrainy i wspierać jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych.

 

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w UE w lutym 2022 r., a w czerwcu 2022 r. uzyskała status kraju kandydującego do UE. Rada Europejska podejmie decyzję w sprawie dalszych kroków po spełnieniu przez Ukrainę warunków określonych w opinii Komisji Europejskiej w sprawie wniosku o członkostwo w UE.

 

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej w lutym 2023 r. unijni przywódcy docenili podjęte przez Ukrainę znaczne wysiłki na rzecz osiągnięcia celów leżących u podstaw jej statusu jako kraju kandydującego do członkostwa w UE. Przywódcy zachęcili również Ukrainę do spełnienia warunków określonych w opinii Komisji, aby przybliżyć się do przyszłego członkostwa w UE. Oświadczenie zawarte w konkluzjach ze szczytu brzmiące: „Unia Europejska z uznaniem przyjmuje zdecydowane dążenie Ukrainy do spełnienia niezbędnych wymogów w celu jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych” jest postrzegane jako najdonioślejszy sygnał z Brukseli, wskazujący na to, że negocjacje rzeczywiście mogą zostać rozpoczęte jeszcze w tym roku.

 

Galeria zdjęć: