Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Województwo Podkarpackie przejmuje przewodnictwo w Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Symboliczne przekazanie sterów odbyło się przy okazji spotkania świątecznego. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowali - marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch.

Udział w tym wydarzeniu oprócz delegacji podkarpackiej wzięli między innymi: Rafał Siemianowski – Ambasador RP w Królestwie Belgii, Beata Mazurek i Bogdan Rzońca – Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Adam Łazarski – Sekretarz Generalny w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Tomasz Jamka – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz gen. Janusz Adamczak dyrektor Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO.

 

Przekazanie przewodnictwa Domu Polski Wschodniej odbyło się przy okazji spotkania świątecznego. W tych okolicznościach nie mogło zabraknąć wspólnie odśpiewanych kolęd i świątecznego poczęstunku. Świąteczna atmosfera była też okazją do składania sobie życzeń.

Przy okazji przekazania przewodnictwa, marszałek Władysław Ortyl, zwrócił uwagę na to, jak wielką rolę odgrywa Dom Polski Wschodniej we współpracy regionów z instytucjami unijnymi:

 

Dom Polski Wschodniej jest takim miejscem, które nas integruje, które pokazuje zarówno problemy, jak i nasze bardzo duże możliwości, a także potencjał. Integruje też nasz program dla Polski Wschodniej, czyli specjalne środki, które nam pomagają i pozwalają, żeby rozwój naszych regionów był jeszcze szybszy. Tu, w Brukseli wymieniamy też doświadczenia i przekazujemy je do Komisji Europejskiej. Organizujemy również wiele spotkań, na których prezentujemy dobre praktyki. Wierzę, że tak będzie i w tym roku, kiedy koordynację nad Domem Polski Wschodniej będziemy starali się sprawować jak najlepiej – zapewniał marszałek.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch mówił, że regiony skupione w brukselskiej siedzibie łączy nie tylko Dom Polski Wschodniej, ale też wspólne projekty:

 

Przez rok będziemy koordynować pracę pięciu województw. Mamy wiele wspólnych zadań, które realizują województwa Polski Wschodniej, jak chociażby Fundusze dla Polski Wschodniej, które będą po raz kolejny dedykowane ściśle tym województwom. To jest też wiele innych projektów podkreślających ważność naszych regionów, ale też ich specyfikę. Najważniejszym takim wspólnym zadaniem jest na przykład powstająca Via Carpatia, łącząca tych pięć regionów – powiedział.

 

Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego mówił o roli, jaką Dom Polski Wschodniej pełni w imieniu regionów wobec unijnych instytucji:

 

Dom Polski Wschodniej koordynuje politykę zagraniczną naszych pięciu województw. Wspólnie podejmujemy działania, które tu – w stolicy Unii Europejskiej mają te województwa pokazywać w pozytywnym świetle – mówił.

Tekst: Daniel Kozik
Zdjęcia i wideo: Michał Hubala
Biuro Prasowe UMWP