Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Dwie kobiety siedzące za stołem

 

Podziękowanie za pomoc humanitarną oraz omówienie aktualnej sytuacji na Ukrainie to główny cel wizyty przedstawicieli Obwodu Lwowskiego w Województwie Podkarpackim.

W dniu 21 kwietnia Marszałek Województwa Podkarpackiego spotkał się z Iryną Hrymak- Przewodniczącą Lwowskiej Rady Obwodowej. Ze strony ukraińskiej w rozmowach uczestniczył także Petro Adamyk – Radny Miasta Lwowa oraz Halyna Litwin - Kierownik Oddziału Regionalnego GIZ Ukraina w Czerwonohradzie.

 

Podczas spotkania Marszałek Ortyl kompleksowo omówiono zaangażowanie samorządu województwa w pomoc dla Ukrainy, zarówno w formie organizacji pomocy rzeczowej dla ofiar wojny, jak i  wsparcia przyjmowania uchodźców z Ukrainy po stronie polskiej. Zadania te realizowane są przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, Podkarpackim Bankiem Żywności, Caritasem Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpackim Oddziałem PCK czy Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych, które to uruchomiło zbiórkę finansową na rzecz Ukrainy. Marszałek wspomniał także o podjętej w dniu 28 marca uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym na terytorium Ukrainy w postaci pomocy rzeczowej w wysokości 1 mln. zł. Z kolei Marcin Fijołek, koordynator działań wspierających pomoc dla Ukrainy przy Urzędzie Marszałkowskim podsumował organizację wszystkich transportów z pomocą humanitarną, która została skierowana na teren Ukrainy do obwodów partnerskich Podkarpacia.

 

Przewodnicząca Hrymak, przekazała podziękowania za pomoc w imieniu nie tylko społeczności lokalnej z Obwodu Lwowskiego, lecz także tych wszystkich którzy uciekli przed działaniami wojennymi na teren Lwowszczyzny. Wsparcie, jakie Ukraina otrzymuje z Polski zarówno na poziomie krajowym, jak i poprzez działania na arenie międzynarodowej wzmacniają ducha obrońców Ukrainy walczących na wschodzie kraju zarówno za wolność swojej Ojczyzny, jak i w obronie całej Europy. Ponadto, podkreśliła koniecznośc utrzymywania stałego kontaktu oraz dalszej współpracy przy wsparciu specjalistów z Polski, co będzie miało szczególne znaczenie przy odbudowywaniu Ukrainy.

 

Podczas spotkania poruszono również temat zaangażowania Marszałka Ortyla w działania na forum Europejskiego Komitetu Regionów, mające na celu wsparcie Ukrainy na gruncie europejskim, w tym  przystąpienie Ukrainy do UE.  

 

Galeria zdjęć:

Autor tekstu: Justyna Dec
Oddział Wspólpracy Międzynarodowej UMWP

 

Autor zdjęć: Michał Hubala
Biuro Prasowe UMWP