Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie siedzą na krzesełkach. Przed nimi mężczyzna z mikrofonem w ręce.

 


 Autor tekstu: Paulina Bąk-Jachna

Oddziału Współpracy Międzynarodowej UMWP

Autor zdjęć: Michał Hubala

Podkarpackie Centrum Innowacji

 

Pod takim hasłem odbyła się konferencja, którą zorganizowała Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Podkarpackie Centrum Innowacji. Marszałek Ortyl otwierając wydarzenie, powiedział, ze cieszy go fakt, iż zgromadzili się na nim tak licznie goście oraz znamienici prelegenci, wśród których znaleźli się m.in. Erin Nickerson, Konsul Generalna Stanów Zjednoczonych czy Tony Housh, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce a także przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji okołobiznesowych i przedsiębiorców.

 

W swoim wystąpieniu marszałek Ortyl powiedział:

 

Podkarpacie jest miejscem, które łączy naukę z biznesem, gdzie rodzą się nowe innowacyjne pomysły, a trzeba mieć na uwadze, że przedsiębiorczość i innowacyjność są determinantami dynamicznego rozwoju gospodarki. Województwo podkarpackie stawia na naukę, wspiera centra i instytucje badawcze, chcemy by nasz region wyróżniał się pod tym względem. Musimy stale inwestować w sektor badawczo - naukowy, zwiększać fundusze bo w Polsce, na Podkarpaciu mamy potencjał kadrowy, który należy dobrze wykorzystać – mówił marszałek.

 

Wiodącym tematem konferencji była koncepcja Cyfrowych Bliźniaków oraz praktyczne przykłady jej wykorzystania w przemyśle, które zostały zaprezentowane przez prelegentów – przedstawicieli podkarpackich firm. Jak zgodnie podkreślali prelegenci - rewolucja cyfrowa wymaga zintegrowanego połączenia świata rzeczywistego i cyfrowego, a cyfrowe bliźniaki są istotną częścią tej zmiany, oferując ogromny potencjał biznesowy.

 

Druga część konferencji obejmowała dyskusję na temat przyszłości regionu i roli firm produkcyjnych w rozwoju Podkarpacia. Podczas panelu głos zabrał m.in. prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Mariusz Bednarz, prezes zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji oraz pełnomocnik zarządu Platforma Przemysłu Przyszłości, Anna Pająk.

 

Galeria zdjęć: