Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi przy stole

 


Każdego dnia na nowo naszą konkretną pomocą dla ukraińskich sąsiadów pokazujemy, że nasza współpraca to realne, wymierne działania – podkreślał marszałek  Władysław Ortyl w czasie spotkania z delegacją z Zakarpackiej Rady Obwodowej, które odbyło się w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie.

 

Do Rzeszowa z Zakarpacia przyjechali Wolodymir Czubirko – Przewodniczący Zakarpackiej Rady Obwodowej, Myroslawa Lywcz – kierująca sprawami Rady Obwodowej, Jaroslaw Szukal – deputowany Zakarpackiej Rady Obwodowej oraz urzędnicy rady.

 

W spotkaniu polską stronę reprezentowali marszałek województwa Władysław Ortyl, Jerzy Cypryś - Zastępca Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Eliza Dzwonkiewicz – Konsul Generalny RP we Lwowie.

 

W czasie spotkania przewodniczący Zakarpackiej Rady Obwodowej dziękował marszałkowi,  samorządowi województwa i całej społeczności regionu za otwarte serca oraz wielką pomoc, jaka od początku wojny w Ukrainie udzielana jest zarówno uciekającym przed nią do Polski, jak i tym, którzy pozostali w swej ojczyźnie.

 

Na Pana ręce składam serdeczne podziękowania dla całej społeczności regionu. Jestem pod wrażeniem tego, jak wielka jest ofiarność Polaków, jak jesteście otwarci i gościnni. Polska jest dla nas prawdziwym zapleczem, bo przyjęliście najwięcej uchodźców. Jedynie polski ambasador nie wyjechał z naszego kraju. Dajecie nieocenioną pomoc. Na Zakrapaciu na milion mieszkańców aż 400 tysięcy to teraz uchodźcy. Problemem są szpitale, które służą teraz ratowaniu życia. W naszym regionie do szpitali trafiło około 10 tys. żołnierzy z frontu. Pomagamy również zachować dziedzictwo kulturowe ze wschodu Ukrainy. Do tej pory ewakuowaliśmy dzieła sztuki z 10 muzeów. Ewakuujemy również przedsiębiorstwa wysokotechnologiczne, do tej pory około 400. Chcemy jak najszybciej móc odbudowywać i rozwijać nasze miasta, wsie i regiony – mówił w Rzeszowie przewodniczący Zakarpackiej Rady Obwodowej Wolodymir Czubirko.    

 

Marszałek Władysław Ortyl, który od początku wojny koordynuje kwestie pomocy dla ukraińskich sąsiadów - Poszukamy możliwości wsparcia ze środków unijnych na zorganizowanie rehabilitacji dla żołnierzy. Chcemy, aby PSST wystosowało zaproszenie do ukraińskich gmin, aby rozpocząć szeroko pojętą współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy samorządami – mówił marszałek.

 

Podczas spotkania rozmawiano na temat dotychczasowych relacji pomiędzy Podkarpaciem a Zakarpaciem, współpracy w działaniach na rzecz utworzenia Makroregionalnej Strategii dla Rozwoju Karpat oraz wspólnej realizacji projektów w ramach Polskiej pomocy rozwojowej w 2019 i 2021 roku. Tematem rozmów była także kwestia nawiązania partnerstwa i zawarcia umowy o współpracy pomiędzy samorządem województwa podkarpackiego a Zakarpacką Radą Obwodową oraz możliwość inwestowania przez polski biznes w gospodarkę Zakarpacia.

 

List Intencyjny o współpracy pomiędzy regionami, został podpisany w 2018 roku podczas organizowanych wspólnie Dni Dobrosąsiedztwa.  

 

Marszałek Władysław Ortyl przedstawił także ukraińskim gościom informacje na temat możliwości współpracy transgranicznej, planowania i przygotowywania wspólnych projektów w ramach programu „Polska-Ukraina” w programie na lata 2021-2027.

 

Podczas spotkania władz regionów dużo uwagi poświęcono nawiązaniu partnerskich relacji pomiędzy mieszkańcami Podkarpacia i Zakarpacia oraz możliwościom rozwoju współpracy w sferze humanitarnej, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia (pomoc medyczna dla wojska) i ochrony socjalnej (ochrona zdrowia dzieci, niesienie pomocy humanitarnej czasowo przesiedlonej ludności czy personelowi wojskowemu).  

 

Galeria zdjęć:

 

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP