Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi w pomieszczeniu

 


 

O przyszłości przemysłu włókienniczego rozmawiali członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii ENVE, która funkcjonuje w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Posiedzenie Komisji obyło się w Mediolanie, udział w nim wziął marszałek Władysław Ortyl.

 

Komisja przyjęła opinię w sprawie Strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym, która przewiduje między innymi ustalenie celów, zakładających wzmocnienie działań na rzecz ponownego wykorzystania i recyklingu, a także zielonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Inicjatywa obejmie propozycje działań ukierunkowanych na dostosowanie ekosystemu włókienniczego do gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

To ważny krok w kierunku ekologii, który ma na celu ustanowienie kompleksowych ram, pozwalających określić warunki i zachęty służące zwiększeniu konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju unijnego sektora włókienniczego, z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko i społeczeństwo – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

 

Komisja jest w trakcie opracowania wiążących wymogów dotyczących ekoprojektu dla konkretnych produktów, w celu poprawy właściwości użytkowych wyrobów włókienniczych pod względem trwałości, możliwości ponownego użycia, możliwości naprawy, zdolności do recyklingu włókien i obowiązkowej zawartości włókien wtórnych, zminimalizowania i śledzenia obecności substancji potencjalnie niebezpiecznych oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko.

 

Swoje uwagi do projektu wzniosła także grupa Europejskich Reformatorów i Konserwatystów, działająca w Europejskim Komitecie Regionów, której członkiem jest marszałek Władysław Ortyl. Grupa EKR z zadowoleniem przyjęła inicjatywę mającą na celu zwiększenie konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju i odporności unijnego sektora włókienniczego, co będzie wymagało – jak podkreślają członkowie EKR - współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami na wszystkich poziomach rządów i społeczeństwa. Ponadto Grupa EKR uważa, że trzeba wzmocnić odporność w kontekście długoterminowego przetrwania, aby małe i średnie przedsiębiorstwa sektora włókienniczego mogły stawić czoła konkurencji z dużymi przedsiębiorstwami międzynarodowymi i poradzić sobie z przyszłymi wstrząsami, takimi jak wojna i pandemia, które dotykają obecnie Europę.

 

Galeria zdjęć:

Tekst: D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Fot.: J. Róg

Kancelaria Zarządu