Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna w niebieskim garniturze. Mówi do mikrofonu.

 


Bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój sektora gazów niskoemisyjnych i odnawialnych – to główne tematy poruszane podczas briefingu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów na posiedzeniu komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii działającej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Udział w briefingu wziął marszałek Władysław Ortyl.

Sprawozdawcą opinii odnoszącej się do pakietu energetycznego w zakresie gazu, wodoru i emisji metanu był Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego, który przedstawił propozycje dotyczące między innymi potencjalnych zmian regulacyjnych w nowym pakiet gazowym:

 

Nowo budowane aktywa gazowe powinny być projektowane w taki sposób, aby zapewnić możliwość współspalania lub pracy z wysokimi stężeniami gazów zdekarbonizowanych w przyszłości. Oprócz wprowadzenia certyfikacji jakościowej gazów niskoemisyjnych i odnawialnych, ważnym będzie stworzenie na tej podstawie systemu gwarancji pochodzenia. Z kolei w  celu zachowania bezpieczeństwa energetycznego, koniecznym może być stworzenie mapy drogowej importu gazów zdekarbonizowanych do UE. Natomiast zabezpieczenie dostaw paliwa organicznego będzie istotne w kontekście maksymalizacji wykorzystania potencjału europejskiego w zakresie tego gazu niskoemisyjnego – mówił Jakub Chełstowski.

 

Marszałek Władysław Ortyl uważa, że należy rozmawiać na temat bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej:

 

Wojna za naszą wschodnią granicą zmieniła perspektywę postrzegania bezpieczeństwa energetycznego Europy. Nie możemy opierać się już na starych rozwiązaniach w zakresie energetyki, które polegają na kupowaniu paliw z Rosji. Musimy szukać rozwiązań alternatywnych, a rynek gazów niskoemisyjnych i odnawialnych jest perspektywiczny. Dlatego musimy skupić swoją uwagę właśnie tam, po to, aby dać impuls do dynamicznego rozwoju energetyki odnawialnej, która jest przyszłościowa i od której nie ma już odwrotu – twierdzi marszałek Ortyl.

 

W zakres kompetencji Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) wchodzą obszary: środowisko, zmiany klimatu, energia i polityka kosmiczna Unii Europejskiej.

Komisja ENVE koordynuje również prace związane z Porozumieniem Burmistrzów (Covenant of Mayors) oraz z inicjatywą włączającą władze lokalne i regionalne w działania na rzecz lepszej polityki w zakresie klimatu i energii.

 

W Brukseli marszałek Ortyl wziął także udział w debacie dotyczącej sytuacji w Ukrainie. Zabierając głos na forum marszałek zwracał uwagę na konieczność solidaryzowania się z narodem ukraińskim:

 

Wykazaliśmy wielką solidarność społeczną z narodem ukraińskim. Pomogliśmy rodzinom ukraińskim schronić się w wielu krajach Europy, ale mamy świadomość, że za chwilę będziemy musieli wykazać się także solidarnością energetyczną. Wdrażając  dobre praktyki związane z systemem energetycznym pamiętajmy, że przyjdzie taki czas, kiedy będzie trzeba odbudowywać Ukrainę i będziemy używać do tego celu narzędzi innowacyjnych, energooszczędnych i dobrze by było, żeby te praktyki były do udźwignięcia przez Ukrainę. Natomiast sankcje nakładane na Rosję powinny być dla tego kraju jak najbardziej dotkliwe, bo obrona demokracji kosztuje, a za wolność często trzeba płacić życiem, co ma na Ukrainie miejsce, więc my musimy być też gotowi zapłacić tę cenę w postaci chociażby niższej temperatury w zimie.

 

Autor tekstu: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP