Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

monitor

 


 

Autor tekstu: Tomasz Leyko

Biuro Prasowe UMWP

 

W Europejskim Komitecie Regionów trwają prace nad opinią dotyczącą dronów. Jej opracowaniem zajmuje się komisja COTER, a jej autorem i koordynatorem prac jest marszałek Władysław Ortyl. We wtorek odbyły się kolejne konsultacje w formule tzw. wysłuchania publicznego.

 

Władysław Ortyl, jako członek Komitetu Regionów i zarazem komisji COTER (pol. Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE) jest sprawozdawcą opinii strategii dotyczącej dronów. Marszałek przygotowuje opinię w oparciu o wydany przez Komisję Europejską komunikat: „Strategia dotycząca dronów 2.0 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych w Europie”. Określono w nim możliwe sposoby kierowania dalszym rozwojem tej technologii, regulacji prawnych, przedstawiono wymagania operacyjne, techniczne i finansowe mające na celu uregulowanie kwestii mobilności dronów.

 

Globalny rynek systemów bezzałogowych należy do najszybciej rozwijających się sektorów, którego wartość w 2022 roku wyniosła ponad 28 miliardów EURO. Jesteśmy województwem, które lotnictwo ma swoim DNA, nasza inteligentna specjalizacja to lotnictwo i kosmonautyka więc fakt, że akurat przedstawiciel Podkarpacia zajmuje się tą opinią jest naturalną koleją rzeczy, ale i wyróżnieniem – mówił marszałek Władysław Ortyl. 

 

Konsultacje miały formę tzw. „wysłuchania publicznego”. Podobnie jak w przypadku poprzednich wystąpień, marszałkowi towarzyszy w roli konsultanta Aneta Łobodzińska, ekspert w tej dziedzinie, na co dzień pracująca w branży, wspólnie z mężem prowadzi Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych, jest pilotem dronów oraz wykładowcą akademickim. W konsultacjach obok przedstawicieli europejskich samorządów (m.in. Pulia, Koszyce), uczestniczyli przedstawiciele ARC (stowarzyszeniem władz regionalnych i lokalnych z międzynarodowych portów lotniczych), hiszpańskiej agencji powietrznej ENAIRE oraz litewskiej organizacji zrzeszającej zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami dronowymi DRONEA.

 

„Strategia dotycząca dronów 2.0” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku dronowego, a działania Komisji Europejskiej prowadzące do ujednolicenia prawa dronowego w UE zwiększyły znacząco pozycję UE  na światowym rynku technologii systemów bezzałogowych.

 

W powietrzu widzimy coraz więcej dronów, mniejszych większych. Trzeba stworzyć takie regulacje, które wzbudzą zaufanie do ich obecności w przestrzeni powietrznej.   Drony mogą służyć różnym celom, a wojna na Ukrainie pokazała, że zaufanie społeczeństwa do nich znacząco spadło w ciągu ostatnich miesięcy. Dlatego pragnę dostrzec konieczność podjęcia działań w tym zakresie na poziomie nie tylko europejskim, ale również regionalnym i przede wszystkim lokalnym – dodał marszałek Władysław Ortyl.

 

Jak dodał Władysław Ortyl, strategia przyczyni się do efektywniejszego planowania oraz wykorzystywania dostępnych instrumentów finansowych na rozwój technologii dronowych. Proponuje kilka istotnych kwestii, które są właśnie przedmiotem konsultacji. To m.in. potrzeba stworzenia osobnego zestawu regulacji dla dronów do transportu osób. Ponadto do rozważenia są kwestie jakie działania można podjąć, aby zwiększyć zaufanie społeczne do obecności dronów na niebie, przy jednoczesnym budowaniu świadomości zagrożeń wynikających z ich nieprawidłowego wykorzystywania oraz czy procesy ustawodawcze dotyczące dronów, mają szanse nadążyć za szybkością rozwoju technologii, równocześnie unikając ich szybkiej dezaktualizacji.

 

Przyjęcie projektu opinii na posiedzeniu COTER zaplanowane jest na 22 i 23 czerwca (w Sibiu w Rumunii), natomiast przyjęcie ostatecznej wersji na sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniach 9-11 października.

 

Galeria zdjęć: