Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie siedzą przy stole

 


 

Tekst: Daniel Kozik

Fot. Justyna Róg, Ewa Strug-Świderska

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Strategia na rzecz dronów 2.0 – to główny punkt odniesienia w rozmowach, które miały dziś miejsce w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli. Marszałek Władysław Ortyl, jako sprawozdawca opinii dotyczącej dronów, odniósł się do konieczności wzmocnienia pozycji Unii Europejskiej w światowym rynku technologii systemów bezzałogowych.

 

Z wielkim zadowoleniem przyjmuję opinie wielu ekspertów, iż działania opisane w strategii są trafną odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku dronowego, co upewnia nas, iż jako Europa obraliśmy odpowiedni kierunek. Chciałbym podkreślić fakt, iż działania Komisji Europejskiej prowadzące do ujednolicenia prawa dronowego w Unii Europejskiej zwiększyły znacząco pozycję Unii Europejskiej na światowym rynku technologii systemów bezzałogowych. Wszyscy wiemy, że europejscy eksperci w dziedzinie dronów są jednymi z najbardziej wykwalifikowanych na całym świecie. Mamy tu przewagę technologiczną i ekspercką. Globalny rynek systemów bezzałogowych jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów, którego wartość w 2022 roku wyniosła 28 miliardów Euro z dynamiką przyrostu o 38,6% rocznie do 2030 roku i osiągnie wartość 541 miliardów Euro – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Celem rozmów jest stworzenie mapy odpowiednich wskaźników na poziomie regionalnym w Europie, aby uzyskać pierwszą ocenę rodzajów wyzwań i możliwości pojawiających się na różnych terytoriach w związku z szerszym rozmieszczeniem dronów i rozwojem ram regulacyjnych Unii Europejskiej, a także, aby przedstawić przegląd odpowiednich środków z perspektywy regionalnej, które można przewidzieć w celu wsparcia tego procesu.

 

W 2022 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat "Strategia w sprawie dronów 2.0 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych w Europie". Komunikat ma na celu wykorzystanie dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń oraz uwzględnienie nowych priorytetów politycznych i nowych wyzwań, a także ostatnich zmian technologicznych, regulacyjnych i handlowych. W komunikacie podkreślono również znaczenie optymalizacji synergii między cywilnym i wojskowym wykorzystaniem dronów, w tym technologii dronów zdalnie sterowanych, jako istotnego czynnika dla konkurencyjności europejskiego ekosystemu dronów, a także zdolności obronnych Unii. Komunikat wzywa w szczególności do zwiększenia synergii między cywilnymi i obronnymi ośrodkami testowania dronów oraz do szerszego rozmieszczenia miejsc testowania w całej Unii Europejskiej.

 

Uważa się, że drony mogą przyczynić się do poprawy konkurencyjności i świadczenia usług w takich sektorach jak rolnictwo, budownictwo, nadzór, opieka zdrowotna i energetyka, a także przyczynić się do realizacji programu dekarbonizacji w szczególności w sektorze transportu i mobilności.

 

Galeria zdjęć: