Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia.

 


 Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Justyna Róg

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Marszałek Władysław Ortyl, jako członek Europejskiego Komitetu Regionów, wziął udział w seminarium poświęconym odnawialnym źródłom energii oraz zmianom klimatu na obszarach górskich, które zostało zorganizowane we Włoszech, w Dolinie Aosty. Spotkanie połączono z wizytą w górskiej elektrowni wodnej Maën.

 

Seminarium, którego celem było przedstawienie transformacji energetycznej, jako narzędzia ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwojuenergii wodnej, zgromadziło przedstawicieli europejskich miast i regionów, zainteresowanych poznaniem dobrych praktyk w zakresie rozwoju OZE. Podczas spotkania wiele miejsca poświęcono również zmianom klimatycznym, które zachodzą na terenach górskich i mają wpływ na życie oraz rozwój gospodarczy tych obszarów.

 

Seminarium otworzył RenzoTestolin, przewodniczący regionu Dolina Aosty. Pierwszy temat:

 

Zmiana klimatu a Alpy z perspektywy europejskiej” – poświęcony był obszarom górskim, które mierzą się z nowymi wyzwaniami, wywołanymi zmianami klimatycznymi. W czasie wystąpień i prelekcji przeanalizowano zagrożenia, jakie płyną z tego faktu oraz próbowano zidentyfikować potrzeby i opcje adaptacji. Drugi panel tematyczny dotyczył wyzwańzwiązanych z energią odnawialną na obszarach górskich na przykładzie energii wodnej. W tej kwestii głos zabrał marszałek Władysław Ortyl, który na początek podziękował za organizację tego wydarzenia. Władysław Ortyl przybliżył uczestnikom seminarium Podkarpacie – którego  reprezentantem jest w Komitecie Regionów – przypominając, że jesteśmy również obszarem górskim, będącym częścią Karpat, graniczącym z Ukrainą i Słowacją. Przypomniał przy tej okazji, że Alpy mają swoją strategię, zaś Karpaty ciągle walczą o jej ustanowienie:

 

Gdyby istniała Strategia Karpacka byłoby nam łatwiej zabezpieczać środki na pewne zagadnienia środowiskowe – podkreślił Władysław Ortyl.

 

Marszałek mówił także o tym, że województwo podkarpackie w 50% objęte jest różnymi formami ochrony przyrody, a w przypadku terenów górskich i podgórskich, tej ochronie podlega praktycznie 100% terenów. Marszałek poinformował także o tym, że posiadamy elektrownię wodną w Solinie, która kiedyś była tylko elektrownią, a obecnie jest też magazynem energii. Podsumowując swoją wypowiedź, marszałek wskazał:

 

Dzisiaj, bardziej efektywne jest budowanie zamiast potężnych zbiorników wodnychdużych elektrowni, raczej małych, wykorzystujących najnowsze technologie. One też mogą być efektywne – zauważył marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek mówił również o konieczności działań retencyjnych, budowy zbiorników do magazynowania wody, które są konieczne i stanowią odpowiedź na współczesne wyzwania klimatyczne, zagrażające ludziom.

 

Galeria zdjęć: