Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Widownia w dużej sali konferencyjnej.

 


Urząd marszałkowski gościł młodych ludzi z kilkunastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To laureaci III Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Trójmorzu, którzy wzięli udział w zorganizowanej w Rzeszowie gali finałowej konkursu. 

 

Gala połączona była z konferencją poświęconą idei Trójmorza, w której uczestniczył przedstawiciel  Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Arkady Rzegocki – Szef Służby Zagranicznej w ministerstwie. Samorząd województwa reprezentowali: marszałek Władysław Ortyl,  wicemarszałek Ewa Draus oraz członek zarządu Anna Huk.

 

Marszałek Władysław Ortyl mówił podczas konferencji, że cieszy go udział młodych ludzi w tym wydarzeniu, którzy chcą zdobywać wiedzę o idei Trójmorza, a także o państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Idea Trójmorza jest bardzo ważna, aktualna. Sytuacja w której się znajdujemy jeszcze bardziej ją definiuje w sensie pozytywnym i podkreśla, że ta inicjatywa jest słuszna, potrzebna i odegra dużą rolę w układzie geopolitycznym całej Europy – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek przybliżył uczestnikom spotkania działania i inicjatywy związane z Trójmorzem, w których uczestniczy samorząd województwa. Mówił między innymi o Forum Regionów Trójmorza, którego pierwsza edycja odbyła się na Podkarpaciu w Jasionce, w tamtejszym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Podkreślił również znaczenie projektu, jakim jest Obserwatorium Regionów Trójmorza.

 

W kontekście współpracy krajów Trójmorza marszałek podkreślił znaczenie szlaku Via Carpatia – drogi, która ma znaczenie dla rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego krajów, przez które przebiega:

 

Via Carpatia będzie takim przykładem i potwierdzeniem, że to Trójmorze ma taką swoistą oś, taki kręgosłup, na którym będzie można budować i opierać przyszłe relacje i współpracę – mówił marszałek.

 

Kolejnym ważnym dla inicjatywy Trójmorza projektem, o którym mówił marszałek, jest makroregionalna strategia dla Karpat. To instrument, który – jak relacjonował uczestnikom spotkania marszałek Ortyl – będzie miał wpływ na współpracę terytorialną pomiędzy krajami i regionami karpackimi. To również oddolne narzędzie aktywizujące na różnych poziomach – zarówno władze jak i społeczeństwo.

 

Jeżeli Unia Europejska ma się zmieniać to musi się przybliżać do swoich mieszkańców, do swoich społeczności, a to właśnie może ułatwić Strategia Karpacka. Projekt tej strategii jest też szczególnie ważny dla inicjatywy Trójmorza – dodał marszałek.

 

W dalszej części spotkania Maciej Trojnar – dyr. Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przybliżył zasady dotyczące konkursu wiedzy o Trójmorzu. Pierwszy jego etap miał formę quizu online, w którym wzięło udział 2 tys. uczestników  z 12 państw. Po nim odbyły się finały krajowe, podczas których wyłoniono po dwóch laureatów z każdego kraju. Nagrodą była wycieczka do Polski w tym m.in. udział w finałowej gali zorganizowanej właśnie w urzędzie marszałkowskim. Konkurs odbywał się w ramach projektu: Trimarium - Gry edukacyjne, jako narzędzia wsparcia współpracy w formacie Trójmorza.

 

Nasz projekt, szczególnie ta gra, miała na celu szeroką popularyzację nie tylko samej informacji o tym, czym jest Trójmorze, ale także pogłębienie wiedzy o sobie nawzajem, bo choć łączy nas wspólna historia, wspólne położenie geograficzne to niewiele o sobie nawzajem wiemy – mówił Maciej Trojnar.

 

Obecny na konferencji przedstawiciel MSZ - Arkady Rzegocki podkreślił znaczenie i wagę projektu, który pozwala młodym ludziom poznać nawzajem swoją historię, geografię i mieć dzięki temu lepsze kontakty, które zniszczył komunizm.

 

Przedstawiciel MSZ mówił też o uwarunkowaniach historycznych, które sprawiły, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej są w takim, a nie innym miejscu cywilizacyjnego rozwoju. Jak mówił - pomimo trudnej historii, która hamowała ich rozwój - region ten uczynił duży krok naprzód, dokonał ogromnego skoku cywilizacyjnego:

 

Pomimo tego, że było nam trudniej, że startowaliśmy  w dużo trudniejszych warunkach, to w większości wykorzystaliśmy te szanse, które się pojawiły. A to znaczy, że w krajach Trójmorza tkwi ogromna doza przedsiębiorczości, a także mądrości i też pewnego ważnego doświadczenia, które  w większym stopniu niż dotychczas powinno być wykorzystywane przez Unię Europejska, NATO, ONZ i przez inne organizacje międzynarodowe – powiedział Arkady Rzegocki.

 

Przedstawiciel MSZ zachęcał młodych ludzi do większej aktywności i udziału w różnego rodzaju projektach czy stażach w organizacjach międzynarodowych, argumentując, że wówczas głos z Europy Środkowo-Wschodniej będzie bardziej słyszalny.

 

Projekt Trimarium. Gry edukacyjne jako narzędzia wsparcia współpracy w formacie Trójmorza obejmuje 12 krajów i skierowany jest do odbiorców z: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Jego celem jest popularyzacja Inicjatywy Trójmorza poprzez międzynarodowy quiz wiedzy on-line adresowany do młodzieży, studentów i wszystkich chętnych oraz cykl rozgrywek innowacyjnych polskich gier edukacyjnych.

 

Inicjatywa Trójmorza służy zacieśnianiu powiązań w regionie szerzej rozumianej Europy Środkowej, między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym, tworzących trwałe podstawy dla rozwoju gospodarczego w zakresie energii, transportu, komunikacji cyfrowej i gospodarki. Powołana została jako forum współpracy 12 państw: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Obszar obejmujący państwa należące do Inicjatywy Trójmorza stanowi prawie jedną trzecią całkowitej powierzchni Unii Europejskiej 

 

Organizatorami wydarzenia w UMWP była Fundacja Jagiellońska, a partnerami m.in. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Finał Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Trójmorzu 2022

 

Autor tekstu: Monika Konopka
Współpraca w ramach praktyk studenckich: Wiktoria Kubiszyn, Natasza Wielgus
Autor zdjęć: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP